Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, 17 pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.

2 Timotei 3.16,17

Ce lucru binecuvântat este să știm că avem în mâini o Carte atât de perfectă, încât nicio frază, nicio propoziție și niciun cuvânt nu pot fi adăugate la ea! Nu vorbim, bineînțeles, despre diversele traduceri și versiuni, ci despre Scripturi, așa cum au fost ele date de Dumnezeu – despre revelația Lui perfectă. La aceasta nu se poate face absolut nicio modificare. Așa cum mâna omului nu putea avea îndrăzneala să atingă creația lui Dumnezeu, în dimineața când toți fiii lui Dumnezeu cântau împreună, tot așa ea nu poate adăuga nici măcar o iotă la Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. De cealaltă parte, a scoate o iotă din el înseamnă a spune că Duhul Sfânt a scris lucruri care nu sunt necesare. Astfel, Cartea divină este bine păzită din toate părțile. Este înconjurată cu un gard de protecție, pentru ca nicio mână omenească să nu-i atingă conținutul sacru.

«Vrei să spui», ar putea întreba cineva, «că fiecare cuvânt, de la Geneza și până la Apocalipsa, este inspirat în mod divin?». Da, exact aceasta vreau să spun! Fiecare cuvânt din Cartea sfântă este de origine divină. A pune acest lucru la îndoială înseamnă a ataca însăși temelia credinței creștine. O singură piatră dacă ar fi luată din această arcadă, totul s-ar prăbuși.

Această redută nu trebuie niciodată cedată, ci trebuie apărată cu strășnicie de orice atac al necredinței. Dacă este cedată, totul este iremediabil pierdut. Nu avem nimic altceva pe care să ne sprijinim. Fie Cuvântul lui Dumnezeu este perfect, fie suntem lăsați fără nicio temelie divină pentru credința noastră! Dacă ar fi un cuvânt în plus sau unul în minus în revelația pe care Dumnezeu ne-a dat-o, atunci cu adevărat am fi ca o corabie fără pânze și fără cârmă, dusă încoace și încolo pe oceanul tulburat al gândurilor raționaliștilor. Pe scurt, dacă nu am avea o revelație absolut perfectă, am fi cei mai nenorociți dintre oameni.

C. H. MackintoshCategories: Articole de interes general

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: