Dumnezeu jos – Omul sus

Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul Omului?Matei 16.13

„Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul Omului?” a fost întrebarea Domnului în zilele umilinței Sale; iar singurul răspuns corect a fost acesta: „Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu”. Iar când apostolii sunt întrebați în zilele mărturisirii lor: „Cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi aceasta?”, răspunsul divin este: „În Numele lui Isus Hristos Nazarineanul, pe care voi L-ați răstignit, pe care Dumnezeu L-a înviat dintre morți, prin El stă acesta înaintea voastră sănătos” (Fapte 4.10).

Acesta este Isus, mereu același, Unicul. Și-a dus aducerea aminte în „părțile mai de jos ale pământului” și a luat-o cu El „mai presus de toate cerurile”. El umple toate lucrurile. Dumnezeu a fost aici jos; Omul este acolo sus. Că Dumnezeu a fost aici pe pământ în slavă deplină, Fiul printre fiii oamenilor, a fost arătat credinței în zilele de atunci; că Omul este acum în ceruri, urcând acolo din mijlocul batjocurii și disprețului, slăbiciunii și umilinței, este arătat acum credinței, în același fel, în aceste zile. Iar credința înțelege taina: că este vorba de Unul și același, de Unicul, că Cel care S-a înălțat este același care S-a coborât, că Cel care S-a coborât este același care S-a înălțat.

Cineva a spus: «Felul glorios în care El este făcut potrivit pentru toate lucrările și îndatoririle slujbei Sale de mijlocire își găsește soluția în unirea celor două naturi ale Lui în aceeași Persoană. Cel care a fost conceput și născut din fecioară era Emanuel, adică „Dumnezeu S-a arătat în trup”: „Pentru că un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, și domnia va fi pe umărul Lui; și-I vor pune numele: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu puternic, Părinte al eternității, Domn al păcii” (Isaia 9). Cel care a vorbit iudeilor și care, ca Om, era doar cu puțin trecut de treizeci de ani, era „înainte de Avraam” (Ioan 8). Lucrarea perfectă și completă a lui Hristos în fiecare aspect al slujirii Lui, în tot ce El a făcut, în tot ce El a suferit, în tot ce El continuă să facă, este lucrarea întregii Sale persoane».

J. G. Bellett



Categories: Articole de interes general

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: