Creștinul și autoritățile

El le-a zis: „Dați deci Cezarului cele ale Cezarului și lui Dumnezeu cele ale lui Dumnezeu!“. Și, când au auzit, s-au minunat; și L-au lăsat și au plecat. – Matei 22.21,22

Un om de știință dintr-o țară cu o populație foarte numeroasă a participat la o conferință în occident. În cuvântarea sa, el a spus: «În țara de unde vin eu, cineva se poate opune evoluționismului darwinian, însă nu poate vorbi împotriva guvernului. În țara voastră însă, cineva poate vorbi împotriva guvernului, dar nu împotriva evoluționismului». A tăgădui darwinismul conduce la o publicitate negativă, la pierderea postului sau la pierderea fondurilor necesare pentru un proiect.

După potop, Dumnezeu a instituit guvernarea omenească, dând instrucțiuni pentru binele umanității și pentru onoarea Sa. Aceste instrucțiuni includ moartea ca pedeapsă pentru ucidere – pedeapsă care are în vedere respectul față de Dumnezeu și față de făpturile Sale (Geneza 9.1-7).

Aceste instrucțiuni sunt încă valide, în ciuda diverselor opinii contradictorii și a împotrivirii vrăjmașului. În domnia viitoare a lui Hristos, aceste reguli vor fi implementate. Vedem, în Fapte 15.29, patru reguli care astăzi sunt în vigoare, iar atunci vor fi implementate prin intermediul puterii: „să vă feriți de cele jertfite idolilor și de sânge și de cele sugrumate și de curvie“.

Noe, cârmuitorul pe care Dumnezeu l-a stabilit după potop, n-a fost în stare să se cârmuiască pe sine. Lipsindu-i cumpătarea, Noe s-a îmbătat și a ajuns într-o postură rușinoasă (Geneza 9.21). De atunci încoace, oamenii n-au fost în stare să împlinească instrucțiunile lui Dumnezeu sau n-au fost dispuși să facă acest lucru (Eclesiastul 7.29). În versetul de astăzi, Domnul Isus a confirmat autoritatea dată guvernului de către Dumnezeu și, în același timp, a menținut valabilitatea drepturilor lui Dumnezeu. Ca și creștini, nu putem spune că nu avem nimic de-a face cu autoritățile, chiar dacă este adevărat că aparținem unei alte lumi. Câtă vreme trăim în această lume, trebuie să onorăm autoritățile și, în același timp, nu trebuie să neglijăm drepturile lui Dumnezeu. El să ne ajute să fim credincioși în ambele aspecte, pentru gloria Sa! A. E. BouterCategories: Articole de interes general

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: