Și tu ești exact acolo unde te vrea Dumnezeu!

A împărțit în două Marea Roșie, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna! Și a trecut pe Israel prin mijlocul ei, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna! Și a aruncat pe faraon și oștirea lui în Marea Roșie, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

Psalmul 136.14-16

Nu a existat niciun loc de popas de-a lungul colindării prin pustie a răscumpăraților lui Dumnezeu și nici hotare care să nu fi fost marcate cu grijă de mâna Celui care S-a manifestat față de ei cu o înțelepciune care nu dă greș și cu o dragoste infinită.

Felul special în care Dumnezeu i-a purtat și influențele specifice fiecărei situații sunt aranjate cu toată grija, în așa fel încât să aibă legătură directă cu starea morală a acelora pe care Dumnezeu i-a condus prin furtunile și prin labirinturile pustiei și, de asemenea, și cu manifestarea propriului Său caracter.

Necredința poate ridica adesea întrebarea: «De ce este așa?». Dumnezeu este Cel care cunoaște răspunsul; și, fără îndoială, El îl va descoperi de fiecare dată când acest lucru va sluji gloriei Lui și binelui poporului Său.

Cât de adesea suntem predispuși să punem tot felul de întrebări cu privire la motivul pentru care trecem printr-o situație sau alta!

Cât de adesea ni se întâmplă să nu înțelegem scopul încercărilor prin care trecem! Ce bine ar fi ca în astfel de situații să ne plecăm capetele cu supunere și să spunem: «este bine» și «va fi bine»!

Când Dumnezeu ne rânduiește un loc, putem să ne odihnim în siguranța că acesta este unul ales în mod înțelept și binevenit; iar când noi, în nebunia și în încăpățânarea noastră, ne alegem singuri locul, El, în mila Sa, stă deasupra nebuniei noastre și poate face ca alegerea noastră nechibzuită să fie schimbată spre folosul nostru spiritual.

Când poporul lui Dumnezeu este adus în situații fără ieșire și în dificultăți, ei au favoarea de a gusta cele mai minunate manifestări ale caracterului și ale lucrării lui Dumnezeu; și, pentru acest motiv, El îi conduce adesea în situații în care sunt încercați, pentru a Se putea descoperi și mai mult pe Sine Însuși. Adesea pierdem din vedere acest adevăr, iar consecința este că inimile noastre cedează în timpuri de încercare.

Dacă am putea privi dificultățile ca pe o ocazie prin care Dumnezeu Își manifestă harul Său desăvârșit, atunci sufletele ne-ar putea fi păstrate în echilibru și am putea să-L glorificăm pe Dumnezeu chiar și în cele mai grele încercări.

C. H. MackintoshCategories: Articole de interes general

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: