Daniel Azimioara – Spectatorii splendorilor divine

Unele lucruri ne pot vorbi fără un singur cuvânt, iar unele lucruri pot evoca sentimente care se află dincolo de puterea noastră de exprimare lingvistică. Trăim într-o existență a minunilor și, în ciuda faptului că suntem martorii manifestărilor inevitabile de cădere universală și suntem nevoiți să parcurgem această viață printre aceste vestigii de întuneric, există încă o frumusețe naturală de nedescris în jurul nostru, care ne încălzește inimile și ne încântă simțurile.

Era o zi frumoasă de toamnă în Eastern Sierra; o zi perfectă pentru o ieșire în aerul proaspăt de munte. Reflectând albastrul fără nori al cerului și piscurile semețe din jur, Convict Lake încălzea scena cu apele sale de albastru turcoaz. Trestiile suspinau liniștit în bătaia vântului, iar în unduirile apelor lumina plutea în miriade de forme cristaline, atât de ușor, de parcă ar fi încercat să mă legene în dulceața unui vis frumos. Vântul alinător foșnea liniștit printre pinii singuratici, iar plopii aurii șopteau ușor tremurându-și frunzele. Părea că nu există trecut și nici viitor, ci doar prezent pe malul acestui lac însorit, unde vântul și fețele aspre ale munților sunt singurii martori naturali de durată.

Fără să-L recunosc pe Domnul și fără să-L laud, sunt la fel ca Gulliver, rătăcind fără rost prin Țara lui Lilliput. Mâinile Creatorului sunt cele care au lucrat și această minune trimisă ca o invitație grațioasă din ceruri pentru noi. “Stai liniștit, așa cum stă și acest lac… ascultă și învață!” Într-adevăr, avem multe de ascultat și de învățat de la creație, dar este incomparabil mai important să ascultăm și să învățăm de la Creator! “Ascultă și învață direct din Cuvântul Meu” – ne spune El fiecăruia. “Din veșnicie în veșnicie, Eu sunt Dumnezeu! Eu sunt Cel care am creat veacurile! Harul Meu față de toți cei care credeți în Mine, v-a pus astăzi în Dispensația Harului Meu, așa cum a scris în Efeseni 3:1-2, Pavel, apostolul pe care vi l-am dat. Și, de asemenea, în Romani 6:14 acelasi Pavel a spus cât se poate de tare și de clar, astfel încât chiar și surzii să audă, că astăzi nu sunteți “sub lege, ci sub harul [Meu]”!

De jur împrejurul acestui splendid lac din Eastern Sierra Nevada Mountains, am mers cu un sentiment de respect și reverență amestecat cu uimire în fața bunăvoinței lui Dumnezeu care mi-a pus înaintea ochilor un asemenea peisaj magnific. Dacă astfel de ecouri îndepărtate ale harului lui Dumnezeu au puterea de a ne lumina chipul, cu atât mai mult ar trebui să fim copleșiți de mărturia permanentă și de neclintit făcută de Tatăl Ceresc în Fiul Său, Domnul Isus Hristos! “El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.” (Filipeni 2:5-8).

Domnul Isus a venit la noi și a plătit în întregime prețul cerut de Lege pentru păcatele noastre prin sângele Său vărsat pe cruce. Ca Om, El a murit ca substitut pentru oameni și, pentru că este Dumnezeu, sângele Său a acoperit păcatele tuturor celor care vin la El prin credință! Ce poate fi mai uimitor decât acest schimb pe care Domnul Isus l-a făcut de dragul nostru? Cel care prin natura Sa este Fiul etern al lui Dumnezeu a devenit Fiul Omului, astfel încât noi, care prin natura noastră suntem fii ai oamenilor, să putem deveni fii ai lui Dumnezeu!

Să ne gândim, să medităm și să fim recunoscători pentru această minunată manifestare a harului lui Dumnezeu dăruit nouă prin credință! Să lăudăm numele Lui! Adesea, drumețiile lungi în natură sunt o modalitate care ne ajută pe unii dintre noi să apreciem și mai bine lucrările Sale și să medităm despre cine este El! Pe mine unul mă ajută! Privind răsăritul soarelui în munți, simțind cum se cutremură pământul sub fulgerele și tunetele cerului, sau pur și simplu stând sub nenumăratele stele strălucitoare, gândurile sufletului meu apreciază și mai profund înțelepciunea, frumusețea, puterea și tot ce El a pus în minunile nesfârșite ale creației Sale, care nu ar trebui să ne scape niciodată!

Noi toți cei care credem cu adevărat în El, să Îi mulțumim că avem privilegiul de a trăi în “Dispensația Harului lui Dumnezeu”, care este Epoca Bisericii. El ne-a adoptat ca fii și fiice în familia Sa, cu drepturi depline de a fi moștenitori ai moștenirii Sale (1 Petru 1:4). Aleluia!Categories: Articole de interes general

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: