Marii anonimi din lucrarea lui Dumnezeu – Dacă serveşti numai pentru aplauzele oamenilor, vei pierde răsplătirile din partea lui Dumnezeu.

Anul acesta, de Intrarea Domnului în Ierusalim vreau să vă îndrept atenția spre anonimii care i-au lăsat pe ucenici să ia măgărușul pe care a călărit Domnul. Ei fac parte din mulțimea nenumărată de „mari anonimi“ din lucrarea Domnului.

„Duceţi-vă în satul dinaintea voastră. În el veţi găsi îndată o măgăriţă legată şi un măgăruş împreună cu ea; dezlegaţi-i şi aduceţi-i la Mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneţi că Domnul are trebuinţă de ei. Şi îndată îi va trimite.” (Matei 21:2-3).

Cine au fost aceștia oameni? Ce relație a fost între ei și Domnul Isus? Numai Dumnezeu știe.

Ce este remarcabil este că ei au împlinit o profeție a lui Dumnezeu. Asta înseamnă că au fost „oameni în planul lui Dumnezeu pentru această lucrare“!

Ce este remarcabil este că ei au răspuns imediat, ca la o comandă nevăzută și neînțeleasă decât de ei: „îndată îi va trimite“ a spus Domnul Isus. Dumnezeu a știut că se poate baza pe ascultarea lor!

A rămas măgărușul la Domnul Isus? L-au primit ei înapoi? Numai Dumnezeu știe!

Un alt „mare anonim“ din săptămâna mare este stăpânul casei unde a sărbătorit Domnul Isus cu ucenicii ultimul praznic al Paștelor:

 În ziua dintâi a Praznicului Azimilor, când jertfeau Paştele, ucenicii lui Isus I-au zis: „Unde voieşti să ne ducem să-Ţi pregătim ca să mănânci Paştele?”
El a trimis pe doi din ucenicii Săi şi le-a zis: „Duceţi-vă în cetate. Acolo aveţi să întâlniţi un om ducând un urcior cu apă, mergeţi după el. Unde va intra el, spuneţi stăpânului casei: ‘Învăţătorul zice: «Unde este odaia pentru oaspeţi, în care să mănânc Paştele cu ucenicii Mei?»’ (Marcu 14:12-14).

De două mii de ani, comentatorii biblici caută să afle identitatea acestei gazde. Are vreo importanță? Nu cred. Important este că omul acesta avea casa gata, praznicul pregătit și că și-a pus-o imediat la dispoziția Domnului.

Un al treilea exemplu anonim este văduva săracă ce a dăruit mai mulți decât toți cei care dădeau bani la Templu.

„Isus Şi-a ridicat ochii şi a văzut pe nişte bogaţi care îşi aruncau darurile învistierie. A văzut şi pe o văduvă săracă aruncând acolo doi bănuţi. Şi a zis: „Adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toţi ceilalţi, căci toţi aceştia au aruncat la daruri din prisosul lor, dar ea a aruncat, din sărăcia ei, tot ce avea ca să trăiască.” (Luca 21:1-4)

De regulă, cei mari mari donatori au parte de o mai mare cinste. Uneori, numele lor este trecut pe clopotul sau pe zidurile bisericilor. Nu știm însă cum o chema pe această femeie. O cunoaște însă Dumnezeu și asta este de ajuns. El va ști să o răsplătească la vremea potrivită.

Astfel de copii ai lui Dumnezeu sunt „marii anonimi ai istoriei“ne băgați în seamă de societate, dar foarte importanți în adevărata istorie divină a lumii.

Care a fost secretul slujirii acestor mari anonimi?

Cred că îl putem afla în „parola“ cu care i-a trimis Isus pe ucenici la cei ce aveau măgărușul: “DOMNUL” are trebuință de el.

Oamenii aceștia aveau o relație personală specială cu Dumnezeu. Ei au avut caracteristica celor din Macedonia despre care a scris apostolul Pavel:

„Fraţilor, voim să vă aducem la cunoştinţă harul pe care l-a dat Dumnezeu în Bisericile Macedoniei. În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare şi sărăcia lor lucie au dat naştere la un belşug de dărnicie din partea lor.Vă mărturisesc că au dat de bunăvoie, după puterea lor şi chiar peste puterile lor.

Şi ne-au rugat cu mari stăruinţe pentru harul şi părtăşia la această strângere de ajutoare pentru sfinţi. Şi au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înşişi Domnului şi apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu.

Nu este târziu să facem și noi astăzi aceasta. Dacă ți-ar spune cineva: „Domnul are trebuință de aceasta“ la ce ai fi gata să renunți pentru El?

EXEMPLELE ANONIME

Deşi unele „nume mari” din lucrarea creştină trăiesc deplin învăţăturile lui Cristos Isus, vasta majoritate a creştinilor care-L onorează pe Dumnezeu sunt necunoscuţi şi numele lor nu se trîmbiţează nicăieri. 

Să ne gîndim la pastorii credincioşi ce se zbat în orăşele mici, cu potenţial mic pentru ca bisericile lor să crească. 

Să ne gîndim la misionarii care rareori sunt cunoscuţi în afara cercului îngust al celor ce-i sprijină în lucrare. 

Să ne gîndim la familiile creştine ce-şi iau responsabilitatea să fie părinţi adoptivi, ca astfel să-i ajute pe copiii cu o viaţă grea de dus.

Cunosc un om care munceşte ca învăţător într-o şcoală, dar care petrece multe ore în fiecare săptămînă pentru a planta noi biserici într-o zonă unde nu există mărturia lui Cristos. Nu ajunge niciodată să vorbească într-o biserică mare. Nu a fost citat niciodată şi nu i s-a acordat nici o onoare. Dar nu-i pasă. El ştie că Dumnezeu cunoaşte, şi aceasta contează cu adevărat.

În textul de astăzi, văduva care a dat mai mult decît oamenii bogaţi din vremea ei nu este menţionată cu numele în textul biblic. În mod similar, scriitorul Epistolei către evrei, după ce citează pe cîţiva dintre marii eroi ai credinţei, se referă la o mulţime de anonimi, bărbaţi şi femei, care I-au fost fideli lui Dumnezeu prin persecuţii de necrezut şi prin suferinţe (Evrei 11: 35-40).

Poate că vei primi puţină cinste aici pe pămînt, dar continuă să faci ceea ce vrea Dumnezeu să faci. Lucrarea ta are o valoare eternă, şi într-o zi Dumnezeu Însuşi te va lăuda pentru că ai fost un exemplu anonim.

H.V.

Dacă serveşti numai pentru aplauzele oamenilor, vei pierde răsplătirile din partea lui Dumnezeu.Categories: Stiri din America

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: