Pledoarie pentru psalmi – Folosirea psalmilor în istorie

Mă întorc din când în când cu pasiune la cartea Psalmilor. De obicei nu o fac singur, ci în compania unor prieteni cu aceeași preocupare. Vă supun atenției capitolul 3 al cărții The Open and Unafraid (pp. 208-210) de Taylor, W. David O. Thomas Nelson. Kindle Edition.

“Trebuie să se împlinească tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în profeți și în psalmi.” -Lucrarea 24:44

„Un psalm alungă demonii, cheamă ajutorul îngerilor, oferă arme împotriva spaimelor nocturne și dă răgazul de la truda zilnică; pentru copiii mici este o siguranță, pentru bărbații în floarea vârstei o podoabă, pentru cei bătrâni o mângâiere, pentru femei, podoaba lor cea mai potrivită. El populează singurătățile, aduce înțelegere în piețe. Pentru novici este un început; pentru cei care avansează, o creștere; pentru cei care termină, o confirmare. Un psalm este vocea Bisericii“.
-SFÂNTUL VASILE CEL MARE1

RUGĂCIUNI NEDEPĂȘITE DE VREME

De peste două mii de ani, poporul lui Dumnezeu a învățat cum să audă de la Dumnezeu și cum să vorbească cu Dumnezeu prin rugăciunile din psalmi. Aceștia sunt rugăciunile care au fost transmise din generație în generație (Ps. 89:1), rugăciunile care, pentru creștinii din întreaga istorie a bisericii, continuă să dăruiască. Pentru creștinii ortodocși răsăriteni, romano-catolici, anglicani, presbiterieni, metodiști, penticostali și o mulțime de alții, psalmii le îmbibă limbajul liturgic și devoțional, legându-i de practica de închinare a bisericii primare. În ceea ce mă privește, crescând într-o tradiție a bisericii libere, ceea ce sudul american numește “Biserica Bibliei”, nu am avut o expunere regulată la psalmi. Fragmente de fraze psalmice apăreau în imnurile noastre obișnuite. Imagini ale păstorului din Psalmul 23 apăreau flanelograful copiilor și pe coperțile Bibliei. Un predicator putea face ocazional referiri la un psalm, dar nu-mi amintesc o singură predică dedicată unui psalm întreg. Pentru mintea mea de copil, Psalmii făceau parte din lista exagerat de lungă a cărților din Vechiul Testament, așezate între inpenetrabila carte a lui Iov și plictisitoarea și repetitivă carte a Proverbelor.

Abia la douăzeci de ani am descoperit psalmii ca pe o comoară de rugăciuni, plină de limbaj pentru Dumnezeu și pentru numeroasele griji ale sufletului – pentru grijile sufletului meu. Și abia la sfârșitul vârstei de treizeci de ani am îmbrățișat psalmii ca un fel de parte nenegociabilă a credinței mele creștine. Tot atunci m-am întrebat și de ce tradiția mea de credință particulară a căzut într-o poziție minoritară în istoria bisericii, nereușind să ne învețe cum să citim psalmii sau să îi considerăm o parte normativă a vieții creștinului, așa cum au făcut-o membrii trupului lui Hristos timp de peste două milenii, în întreaga biserică globală și în toate contextele vieții bisericii. O trecere în revistă sumară a utilizării de către biserică a cărții Psalmii de-a lungul istoriei poate fi utilă pentru a vedea de ce și noi ar trebui să vedem psalmii ca pe niște ajutoare neprețuite pentru viața noastră de credință sau, așa cum spune Ellen Davis, ca pe “cel mai bun ghid al vieții spirituale care a ieșit vreodată de la tipar”2.

Cu poezii care ar fi fost compuse încă din secolul al X-lea î.Hr., forma finală a Psaltirii nu a avut loc decât undeva în jurul a ceea ce cercetătorii numesc perioada celui de-al doilea Templu (cca. 530 î.Hr. – 70 d.Hr.)3.

Când citim cu atenție, unul dintre primele lucruri pe care le observăm la Psaltire este că aceste “cântări ale lui David” sunt aranjate în cinci cărți, fiecare încheindu-se cu o doxologie4 . Ele sunt:

“Psalmii”:

Cartea 1: Psalmii 1-41 (Geneza)

Cartea 2: Psalmii 42-72. (Exodul)

Cartea 3: Psalmii 73-89 (Leviticul)

Cartea 4: Psalmii 90-106 (Numeri)

Cartea 5: Psalmii 107-150 (Deuteronomul)

Fiecare dintre aceste cinci cărți funcționează ca un fel de oglindă a celor cinci cărți ale lui Moise.5

Pentru un israelit, cartea psalmilor trebuia citită și … cântată. De-a lungul veacurilor, psalmii au fost cântați în toată istoria Bisericii. 6.

PSALTIREA ÎN BISERICA PRIMARĂ

În Noul Testament apar cel puțin 196 de citate din Psaltire, așa că putem presupune în mod rezonabil că pentru biserica timpurie, Psaltirea a funcționat ca principala lor carte de cult. În contextul Evangheliilor, de exemplu, atât Maria, cât și Zaharia preiau limbajul psalmilor în cântările lor de laudă, iar atunci când Ioan îl botează pe Isus, o voce din ceruri auzită confirmând calitatea de fiu a lui Isus se face ecoul cuvintelor din Psalmul 2 (Mat. 3).

În slujirea sa, Isus invocă în mod repetat limbajul psalmilor.

 • Când este contestat de învățătorii legii pentru acțiunile sale în templu, Isus răspunde citând Psalmul 8:2 (Mat. 21:12-17).
 • Când preoții de seamă îi pun la îndoială autoritatea, Isus apelează la Psalmul 118 (Mat. 21:23-27).
 • În discuția cu fariseii, Isus citează Psalmul 110 ca dovadă a vocației sale davidice (Mat. 22:41-45).
 • La sfârșitul Predicii de pe Munte, ca răspuns la cei care i-ar putea invoca numele în zadar, Isus citează Psalmul 6:8 (Mat. 7:23).
 • Atunci când Duhul Sfânt coboară peste aceiași ucenici, prima predică rostită de Petru în fața mulțimilor este o exegeză a Psalmilor 16:8-11, 132:11 și 110:1 (Fapte 2:25-35).
 • Iar după ce Petru și Ioan au fost eliberați din închisoare, ei Îl laudă pe Dumnezeu cu ajutorul cuvintelor din Psalmul 2 (Fapte 4:8-12).
 • În 1 Corinteni 14:26, Pavel enumeră daruri spirituale specifice, pe care membrii trupului lui Hristos ar trebui să și le împărtășească unii altora. Unul dintre aceste daruri este “imnul”, care în limba greacă este termenul psalmon, sau “psalm”.
 • Coloseni 3:16-17 îi îndeamnă pe credincioși să se învețe unii pe alții cu psalmi, printre alte mijloace. Efeseni 5:18-20 subliniază această idee, dar leagă cântarea psalmilor de lucrarea Duhului Sfânt. Î
 • n Iacov 5, apostolul se întreabă: “Este vreunul vesel?”. Răspunsul său: “Cântați cântări de laudă” (v. 13).
 • În scrisoarea lui Pavel către credincioșii din Roma, el face aluzie la o mulțime de psalmi, printre care Psalmii 14, 18, 19, 32, 44, 51, 53, 69, 116, 117 și 140. Î
 • În primele două capitole ale cărții Evrei, apare un lanț de nouă citate din psalmi, în care psalmii regali și psalmii de jale sunt cei mai proeminenți.
 • Și, după cum subliniază frecvent cercetătorii, ultima carte a Bibliei, cartea Apocalipsa, nu poate fi înțeleasă corect în afara unei înțelegeri clare a psalmilor.7

PSALMII ÎN ISTORIA BISERICII

Influența Psaltirii nu se încheie, desigur, cu Biserica primară.8

În jurul anului 200 d.Hr., teologul african Tertulian scrie această descriere despre liturghia din vremea sa: “Se citesc Scripturile și se cântă psalmii, se rostesc predici și se oferă petiții. “9 Dovezile în acest sens nu sunt greu de găsit.

Pe vremea lui Augustin, psalmii erau atribuiți unor zile anume din calendarul liturgic.10

Origen (185-254), Ieronim (342-420) și din nou Augustin (354-430) vor scrie comentarii despre psalmi.11

În jurul anului 318 d.Hr., Atanasie, episcopul Alexandriei, a spus următoarele despre psalmi “în toate împrejurările vieții, vom descoperi că aceste cântări divine se potrivesc cu noi înșine și răspund nevoilor sufletului nostru la fiecare pas “12.

În Confesiunile sale, Augustin remarcă modul în care bisericile din Occident au preluat obiceiurile liturgice ale bisericii din Orient. “Imnurile și psalmii ar trebui cântați”, scrie el, “pentru ca poporul să nu slăbească din cauza apăsării durerii. “13

La începutul Evului Mediu, Sfântul Benedict a stipulat că toți călugării și călugărițele ar trebui să recite întreaga Psaltire în decursul unei săptămâni.14

Alfred cel Mare, care a devenit rege al saxonilor de vest din Anglia în 871, a fost faimos pentru obiceiul său de a recita psalmii atât în zori, cât și la apus.

La sfârșitul Evului Mediu, mulți tineri viitori funcționari își studiau literele învățând Psaltirea pe de rost. De-a lungul acestei epoci, singura parte a Bibliei pe care o poseda probabil un laic era o copie a Psalmilor.15 Aceasta era “Biblia” lor. P

entru Martin Luther, așa cum scrie Roland Bainton în Here I Stand: A Life of Martin Luther, psalmii erau “înregistrarea luptelor spirituale prin care trecea în mod constant “16. Luther a descris odată inima umană ca pe o corabie pe o mare furtunoasă condusă de vânt. El credea că psalmii funcționau ca un balsam pentru o astfel de inimă. El scrie:

Cartea Psalmilor este plină de efuziuni sincere rostite în timpul furtunilor de acest fel. Unde se pot găsi cuvinte mai nobile pentru exprimarea bucuriei decât în Psalmii de laudă sau de recunoștință? În ei poți vedea în inimile tuturor sfinților ca și cum ai privi o grădină de plăcere minunată sau ai privi în cer. . . . Sau unde se pot găsi cuvinte mai profunde, mai penibile, mai dureroase în care să se exprime durerea decât în Psalmii de jale? În aceștia, vezi în inimile tuturor sfinților ca și cum ai privi moartea sau ai privi în iad, atât de întunecată și obscură este scena redată de umbrele schimbătoare ale mâniei lui Dumnezeu.17

În 1529, la doisprezece ani după ce a postat cele “95 teze”, Luther a scris imnul “O puternică cetate este Dumnezeul nostru” ca o adaptare a Psalmului 46. Un preot iezuit din acea vreme a remarcat, nu fără ironie, că “imnurile lui Luther au ucis mai multe suflete decât predicile sale “18.

În tradiția care i-a urmat lui Ioan Calvin, cântarea psalmilor metrici a devenit unul dintre semnele distinctive singulare ale calvinilor în secolele al XVI-lea și al XVII-lea. Istoricul Horton Davies observă:

“În acest moment, nu există nici un fel de “cântece”: Ne este extrem de greu să ne imaginăm cât de aproape universală era folosirea psaltirii. Psalmii erau cântați la banchetele Lordului Primar, la banchetele din oraș; soldații îi cântau în marș sau lângă focurile de tabără; plugarii și cărăușii îi fluierau sau îi cântau la treburile lor; iar pelerinii căutau un nou continent în care să obțină libertatea de a cânta doar psalmii. Departe de a fi cântecele acriților, ele erau cântate de doamne și de iubiții lor.19

Pentru observatorii externi, puritanii prezbiterieni au primit porecla de “sfinții care cântă psalmi”. Pentru scoțieni, în a căror țară a luat naștere și a înflorit presbiterianismul, există o versiune a Psalmului 23 care este atât de populară încât unii au numit-o “imnul național scoțian”.

La fel ca și protestanții francezi din secolul al XVI-lea, credincioșii protestanți scoțieni și-au apărat credința, atât la propriu, cât și la figurat, cu ajutorul psalmilor marțiali, care îl invocau pe Dumnezeu ca Judecător Drept și Rege Puternic.

Prima carte publicată în coloniile americane a fost The Bay Psalm Book, în Cambridge, Massachusetts, în 1640.20 În 1719, Isaac Watts, care a căutat în mod faimos “să-l învețe pe Autorul meu [regele David] să vorbească ca un creștin”, a luat Psalmul 98 și l-a transformat în imnul “Joy to the World”.21

Douăzeci de ani mai târziu, în 1739, Benjamin Franklin a remarcat cum “nu se putea merge seara prin Philadelphia fără să auzi psalmi cântați în diferite familii de pe fiecare stradă. “22

Peste Oceanul Atlantic, în 1741, George Frederic Handel a compus faimosul său Messiah și l-a îmbibat cu referințe la psalmi, al doilea după referințele la cartea Isaia. De exemplu, oratoriul prezintă pasaje din Psalmul 2 la scena 6 din părțile 1 și 2:
„De ce se înfurie păgânii și poporul își închipuie un lucru deșert? … .
Pentru ce se întărâtă neamurile şi pentru ce cugetă popoarele lucruri deşarte?
Împăraţii pământului se răscoală
şi domnitorii se sfătuiesc împreună
împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său, zicând:
„Să le rupem legăturile
şi să scăpăm de lanţurile lor!”

Primele cuvinte pe care John Wesley (1703-1791) le-a învățat în copilărie au inclus părți din Psalmi. Iar Abraham Lincoln, în timpul anilor în care era avocat (1837-1847), a rostit din memorie cuvintele Psalmului 23 unei femei pe patul de moarte.

PSALMI ÎN ERA MODERNĂ

Mergând mai departe în timp, în 1940, una dintre ultimele cărți pe care martirul german Dietrich Bonhoeffer le va scrie înainte de execuția sa de către naziști în lagărul de concentrare de la Flossenbürg a fost „Psalmii: Cartea de rugăciune a Bibliei“. Scriindu-le părinților săi dintr-o închisoare nazistă în aprilie 1943, cu doi ani înainte de a fi executat prin spânzurare, Bonhoeffer a spus: „Citesc Psalmii în fiecare zi, așa cum am făcut-o ani de zile; îi cunosc și îi iubesc mai mult decât orice altă carte. “23

De la pastorul pakistanez Eric Sarwar, care a tradus Psalmii în Punjabi pentru a-i pune la dispoziția creștinilor persecutați din Pakistan, la compozitorul estonian Arvo Pärt, a cărui compoziție corală “De profundis” este o punere a Psalmului 130 în latină, la rapperul Shai Linne din Philadelphia, al cărui proiect “Lyrical Theology” include o interpretare R&B a Psalmului 37, până la interpretarea Psalmului 23 în limba sud-africană Sotho “Ke Na Le Modisa” de către corul Soweto Gospel Choir, pastorii și muzicienii din întreaga lume au făcut ca psalmii să prindă viață în tot felul de limbaje muzicale și umane.

Pe 20 iulie 1969, modulul lunar Apollo Eagle a aterizat pe Lună. Cei mai mulți oameni își vor aminti probabil cuvintele istorice ale lui Neil Armstrong în momentul în care a pășit pentru prima dată pe suprafața Lunii: “Un pas mic pentru om, un salt uriaș pentru omenire”. Puțini oameni își vor aminti însă cuvintele la fel de remarcabile ale lui Edwin “Buzz” Aldrin în ultima seară a zborului, cu o zi înainte de amerizarea în Pacific. Reflectând asupra evenimentelor singulare la care tocmai fusese martor direct, el a observat, cu ajutorul cuvintelor din Psalmul 8:

„Personal, reflectând la evenimentele din ultimele zile, îmi vine în minte un verset din Psalmi. „Când mă gândesc la ceruri, la lucrarea degetelor Tale, la Lună și la stele, pe care Tu le-ai rânduit; ce este omul, de ai Tu grijă de el?” 24

Cu patru ani mai devreme, la 1 februarie 1965, Martin Luther King Jr. a fost arestat în Selma, Alabama, sub acuzația de a defila fără permis. În timp ce se afla în închisoare, el a propus o întrunire de tip quaker, ceea ce însemna că oricine putea să conducă un cântec sau să rostească o rugăciune. Prietenul și colegul său de slujbă, Ralph Abernathy, a deschis ședința citind din Psalmul 27:1: “Domnul este lumina mea și mântuirea mea; de cine să mă tem?“ 25

În 1970, o trupă jamaicană numită Melodians a lansat o versiune a Psalmului 137, “Rivers of Babylon”, înregistrată ca un cântec rastafarian. De ce a devenit cântecul numărul unu în Jamaica în acel an? De ce cântau jamaicanii de culoare acel cântec atunci – și încă și astăzi? Kevin Adams, în cartea sa 150: Finding Your Story in the Psalms, explică: Ei cântă pentru a pune capăt la ceea ce ei consideră a fi tăcerea divină cu privire la violarea Africii în timpul secolelor de sclavie, colonialism și oprimarea copiilor Africii. Ca și evreii originali exilați în Babilon, ei strigă după dreptate, rezonând cu pasiunea din finalul șocant al psalmului.26

Pe 25 decembrie 1996, când David Gergen, fost consilier prezidențial al lui Richard Nixon și Ronald Reagan, l-a întrebat pe Peter Gomes, preotul care slujea la Memorial Church de la Universitatea Harvard, unde ar trebui să înceapă să citească cei care nu sunt familiarizați cu Biblia, Gomes a răspuns:

„Sfatul meu a fost întotdeauna să începi cu o carte accesibilă, iar eu îți sugerez să începi cu psalmii. Acum, oamenii vor spune: “Oh, dar psalmii sunt atât de frumoși și muzicali; nu ar trebui să iau ceva mai puternic?”. Dacă citiți psalmii, îi citiți pe toți și îi citiți într-un ritm destul de intens – nu petreceți tot anul făcând acest lucru, faceți-o în decurs de câteva săptămâni – veți găsi în cei 150 de psalmi o gamă atât de acută de experiențe umane încât veți crede că au fost scrise de terapeutul dumneavoastră“.27

Un ultim exemplu, în timpul turneului lor mondial iNNOCENCE & eXPERIENCE, care a avut loc în 2015, trupa irlandeză U2 și-a încheiat concertele aruncând din tavan pagini din psalmi. Acest lucru ar fi rămas în concordanță cu dragostea de lungă durată a lui Bono, solistul trupei U2, pentru psalmi, personificată în cântecul său “40”, care se bazează pe Psalmul 40.28 În propriile sale cuvinte: „Întotdeauna am fost interesat de personajul lui David din Biblie pentru că era un mare ratat. Mă amuză foarte mult faptul că oamenii pe care Dumnezeu a ales să-i folosească în Scriptură au fost cu toții mincinoși, trișori, adulteri, criminali. Nu știu în care dintre aceste activități am fost implicat la vremea respectivă, dar cu siguranță m-am identificat cu David. Îmi scriam psalmul“. 29

În timp ce creștinii au folosit cartea Psalmii de-a lungul istoriei, creștinii contemporani, din păcate, fie au neglijat-o cu totul, fie au folosit-o doar în mod fragmentat. Acest lucru implică o adevărată pierdere. După cum am văzut la începutul acestui capitol, pentru Isus, psalmii îi încadrează atât viața, cât și slujirea, deoarece a interiorizat cuvintele psalmistului printr-un obicei de rugăciune de o viață întreagă. Este un obicei pe care am face bine să îl imităm dacă dorim să ne formăm în viața de rugăciune a lui Isus, “martorul credincios” (Apoc. 1:5). Dar nu doar o viață de rugăciune în forma lui Isus descoperim citind psalmii; descoperim, de asemenea, o mică Biblie, ca să spunem așa, tot ceea ce este esențial pentru o viață credincioasă în fața lui Dumnezeu în orice moment și în toate circumstanțele vieții noastre personale și publice. Așa cum spune Martin Luther:

„În concluzie, dacă doriți să vedeți sfânta biserică creștină înfățișată în culori vii și căreia i se dă o formă vie, într-un tablou în miniatură, atunci puneți în fața voastră Cartea Psalmilor; veți avea o oglindă frumoasă, luminoasă și lustruită care vă va arăta ce este creștinismul“. 30

Invitația de a ne lăsa modelați de psalmi ne rămâne, desigur, mereu deschisă. Psalmii ne invită, și astăzi, să “îi ascultăm, să îi citim, să îi notăm, să îi învățăm și să îi digerăm lăuntric”, ca să împrumutăm cuvintele din Cartea de rugăciune comună“ 31 .

Psalmii ne oferă “calea vieții” (Ps. 16:11); ei ne binecuvântează “pe cale” (Ps. 1); și ne pun la dispoziție, indiferent unde ne aflăm în credință, cuvinte de viață, “mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri“ (Ps. 19:10).

Referințe:

1.​Quoted in John D. Witvliet, The Biblical Psalms in Christian Worship: A Brief Introduction and Guide to Resources (Grand Rapids: Eerdmans, 2007), 4.

2.​Ellen F. Davis, Getting Involved with God: Rediscovering the Old Testament (Cambridge, MA: Cowley Publications, 2011), 7. For an excellent introduction to the Jewish and Christian use of the psalms throughout history, see Bruce K. Waltke and James M. Houston, The Psalms as Christian Worship: An Historical Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 2010).

3.​John Goldingay, Psalms, Volume 1: Psalms 1–41 (Grand Rapids: Baker Academic, 2006), 35 (“The Psalter came into being in something like the form we know it some time in the Second Temple period, in Persian or early Greek times. From the beginning it was presumably among the authoritative resources of the Jewish community, and in this sense the time it came into being is also the time when it became canonical. . . . Although we cannot know when individual psalms were written, we can trace a little of that process whereby the Psalter itself came into being”).

4.​Bernhard W. Anderson, Out of the Depths: The Psalms Speak for Us Today, with Steven Bishop (Louisville, KY: Westminster John Knox, 2000), 17–18 (“For Israel, this ascription [‘a psalm of David’] did not necessarily indicate authorship; rather, it signified that the community identified itself with David as it came before God in worship. David was the archetypal figure whose career portrayed both the misery and the grandeur of the people of God. . . . In a troubled time when Israel had no king, the people found in the story of David not only the archetype of their own existence but also the prototype of the coming king who would inaugurate God’s dominion”).

5.​A close reading of the Psalter uncovers a number of “collections” of psalms that have been grouped together in specific ways, either by superscription or by a key word or theme. These collections include: a “Davidic” collection (Pss. 3–41; 51–72; 138–145); a “Korahite” collection (Pss. 42–49; 84–85; 87–88); an “Elohistic” collection (Pss. 42–83); an “Asaphite” collection (Pss. 73–83); a “Songs of Ascent” collection (Pss. 120–134); and a “Hallelujah Psalms” collection (Pss. 111–118; 146–150).

6.​The Psalms are the Tehillim, the Book of Praise, according to the Hebrew title to the book. They are the Psalmoi, the “Songs Sung to a Stringed Instrument,” as the Septuagint, the Greek translation of the Hebrew Bible, describes the 150 poems. And they are the Psalterion, as the fifth-century AD Greek manuscript Codex Alexandrinus titled the book, drawing attention to the musical dimension of the psalms—and it is from this title that we get our English term Psalter.

7.​Goldingay, Psalms, vol. 1, 76 (“There is hardly a verse in the Revelation to John that would survive intact if one removed the allusions to the Psalms and other parts of the OT, but there is not a single actual quotation of the OT there”). Cf. Steve Moyise, “The Psalms in the Book of Revelation,” in The Psalms in the New Testament, ed. Steve Moyise and Maarten J. J. Menken (London: T & T Clark, 2004), 231–46.

8.​A great deal of the material in this chapter is drawn from two primary sources: William L. Holladay, The Psalms Through Three Thousand Years: Prayerbook of a Cloud of Witnesses (Minneapolis: Fortress, 1993), and Kevin Adams, 150: Finding Your Story in the Psalms (Grand Rapids: Square Inch Press, 2011).

9.​Cited in Massey H. Shepherd, The Psalms in Christian Worship: A Practical Guide (Minneapolis: Augsburg, 1976), 37.

10.​C. Hassell Bullock, Encountering the Book of Psalms: A Literary and Theological Introduction (Grand Rapids: Baker Academic, 2001), 94.

11.​For a close reading of Augustine’s relation to the psalms, see Jason Byassee, Praise Seeking Understanding: Reading the Psalms with Augustine (Grand Rapids: Eerdmans, 2007).

12.​Athanasius, On the Incarnation (New York: St. Vladimir’s Seminary Press, 1977), 104.

13.​Augustine, Confessions, bk. 9.7.15, cited in Holladay, The Psalms Through Three Thousand Years, 166.

14.​In an Eastern Orthodox custom, the bishops prayed fourteen prayers while they vested themselves for the Divine Liturgy. Eight of those prayers derive from the Psalter.

15.​Gordon Wenham, The Psalter Reclaimed: Praying and Praising with the Psalms (Wheaton, IL: Crossway, 2013), 16.

16.​Roland Bainton, Here I Stand: A Life of Martin Luther (Nashville: Abingdon Press, 1950), 335.

17.​Cited in Witvliet, The Biblical Psalms, 39–40. See also Bruce A. Cameron, Reading the Psalms with Luther: The Psalter for Individual and Family Devotions (St. Louis, MO: Concordia Publishing House, 2007).

18.​Holladay, The Psalms Through Three Thousand Years, 195.

19.​Horton Davies, Worship and Theology in England: From Andrewes to Baxter and Fox, 1603–1690 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1975), 270, 272.

20.​James F. White, Protestant Worship: Traditions in Transition (Louisville, KY: Westminster John Knox, 1989), 129.

21.​Esther Rothenbusch Crookshank, “‘We’re Marching to Zion’: Isaac Watts in Early America,” in Wonderful Words of Life: Hymns in American Protestant History and Theology, ed. Richard J. Mouw and Mark A. Noll (Grand Rapids: Eerdmans, 2004), 21.

22.​Cited in Mark Noll, “The Defining Role of Hymns in Early Evangelicalism,” in Wonderful Words of Life: Hymns in American Protestant History and Theology, ed. Richard J. Mouw and Mark A. Noll (Grand Rapids: Eerdmans, 2004), 5.

23.​Cited in Brian Brock, Singing the Ethos of God: On the Place of Christian Ethics in Scripture (Grand Rapids: Eerdmans, 2007), 74.

24.​This is an excerpt taken from a series of selected messages prepared by Edwin Aldrin, Neil Armstrong, and Michael Collins, in “Apollo Expeditions to the Moon: Chapter 11.7,” NASA, https://history.nasa.gov/SP-350/ch-11-7.html.

25.​Cited in Adams, 150: Finding Your Story in the Psalms, 119. 26.​Adams, 150: Finding Your Story in the Psalms, 191.

27.​Adams, 150: Finding Your Story in the Psalms, 17–18.

28.​U2, “40,” Universal Music Group, December 12, 2018, https://www.youtube.com/watch?v=pt9Xc4jO-Yc.

29.​Christopher R. Weingarten et al., “U2’s 50 Greatest Songs,” Rolling Stone, June 29, 2017, https://www.rollingstone.com/music/music-lists/u2s-50-greatest-songs-205104/40–201620/.

30.​Cited in Martin Luther: Selections from His Writings, ed. John Dillenberger (New York: Anchor Books, 1962), 41.

31.​One can find the original prayer on the Anglican lectionary website for “The Lessons Appointed for Use on the Sunday Closest to November 16: Year A, Proper 28,” in Book of Common Prayer, https://www.lectionarypage.net/YearA/Pentecost/AProp28.html.

Taylor, W. David O.. The Open and Unafraid (p. 34). Thomas Nelson. Kindle Edition.Categories: Articole de interes general

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: