C. H. Mackintosh: Cine este pentru Domnul?

Moise a stat la poarta taberei și a zis: „Cine este pentru Domnul: la mine!“. Și toți fiii lui Levi s-au strâns la el. Exod 32.26

Nu cunosc nimic mai important, în timpul în care trăim, decât această întrebare pătrunzătoare: „Cine este pentru Domnul?“. Trăim în zile în care voința omului se manifestă din plin. Omul se laudă cu libertatea sa, iar acest lucru se vede cel mai pregnant în sfera religioasă.

Starea actuală este la fel ca cea din tabăra lui Israel, în zilele descrise în Exod 32 – în zilele vițelului de aur. Moise dispăruse; voința omenească era la lucru; uneltele au fost puse în acțiune; și care a fost rezultatul? Vițelul de aur! Iar când Moise s-a întors, a găsit poporul cufundat în idolatrie și în desfrâu. Apoi s-a auzit întrebarea solemnă și cercetătoare: „Cine este pentru Domnul?“.

Această întrebare a limpezit lucrurile, punându-i pe toți la încercare. La fel se întâmplă și astăzi. Voința omului domină peste tot, mai ales în sfera religiei. Omul se mândrește cu lumina lui, cu libertatea voinței lui, cu libertatea de a judeca orice lucru. Calitatea de Domn a lui Hristos este tăgăduită, de aceea am face bine să privim cu atenție la întreaga stare și să ne asigurăm că suntem cu adevărat pentru Domnul, chiar împotriva noastră înșine, și că avem o atitudine de supunere simplă față de autoritatea Sa. Astfel, nu ne vom mai preocupa cu mărimea sau cu caracterul lucrării noastre, ci singurul nostru scop va fi să facem voia Domnului nostru.

A trăi și a acționa astfel pentru Domnul poate părea că ne îngustează câmpul de lucru, însă sfera lucrării nu intră deloc în responsabilitatea noastră. Dacă un stăpân îi spune slujitorului său să aștepte în hol și să nu se miște până nu-l va chema el, care este datoria acelui slujitor? Cu siguranță, să stea liniștit și să aștepte! Și n-ar trebui să-și schimbe această atitudine, chiar dacă alți servitori i-ar găsi vină pentru inactivitatea și inutilitatea lui. El poate rămâne liniștit, încredințat fiind că stăpânul său îl aprobă și îl îndreptățește. Acest lucru este de ajuns pentru orice slujitor adevărat, a cărui singură dorință este de a face nu o mare lucrare, ci voia Domnului său. Categories: Articole de interes general

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: