W. A. Tozer: Omul ca locuință a lui Dumnezeu

În adâncul fiecărui om există un „sanctum“ privat unde locuiește esența misterioasă a ființei sale. Această realitate adâncă este ceea ce este persoana în sine, fără legătură cu nicio altă parte a naturii complexe a omului. Este „Eu Sunt” al omului, un dar de la acel „EU SUNT“ care l-a creat.

EU SUNT, care este Dumnezeu, nu depinde de nimic și există prin sine; „Eu sunt” care este omul este derivat din Dumnezeu și depinde în fiecare moment de fiatul Său creator. Unul este Creatorul, înalt peste toate, îmbătrânit de zile, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii. Cealaltă este o făptură și, deși privilegiată mai mult ca toate celelalte, este totuși doar o creatură, un pensionar în solda lui Dumnezeu și un cerșetor înaintea tronului Său.

Entitatea umană profundă despre care vorbim este numită în Scripturi „spiritul omului“:

„Căci cine știe lucrurile omului, decât duhul omului care este în el? Tot așa lucrurile lui Dumnezeu nu cunosc pe nimeni, ci Duhul lui Dumnezeu”(1 Corinteni 2:11). Așa cum cunoașterea de sine a lui Dumnezeu se află în Duhul etern, tot așa cunoașterea de sine a omului se face prin propriul său spirit, iar cunoașterea lui despre Dumnezeu este prin impactul direct al Duhului lui Dumnezeu asupra spiritului omului.

Importanța tuturor acestor lucruri nu poate fi supraestimată pe măsură ce gândim, studiem și ne rugăm. Ea dezvăluie spiritualitatea esențială a omenirii. Neagă faptul că omul este o creatură care are un spirit și declară că el „este un spirit“ care are un trup. Ceea ce îl face ființă umană nu este trupul său, ci spiritul său în care locuiește imaginea lui Dumnezeu.

Una dintre cele mai eliberatoare declarații din Noul Testament este următoarea: „Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr, fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl. Dumnezeu este Duh, şi cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi în adevăr”(Ioan 4: 23-24). Aici natura închinării se arată cu totul spirituală. Adevărata religie este separată de posturi alimentare și zile puse deoparte, de veșminte și ceremonii și plasată acolo unde îi este locul – în unirea spiritului omului cu Duhul lui Dumnezeu.

Din punctul de vedere al omului, cea mai tragică pierdere suferită în urma căderii primilor oameni a fost părăsirea acestui „sanctum“ interior de către Duhul lui Dumnezeu. În centrul ascuns al ființei omului se află un loc potrivit pentru a fi locuința Dumnezeului Triun. Acolo Dumnezeu a plănuit să se odihnească și să strălucească cu foc moral și spiritual. Prin păcatul său, omul a pierdut acest privilegiu de nedescris și acum trebuie să simtă singurătatea lăuntrică. Căci inimeni și nimic nu-l poate împlini acolo, decât Hristos; iar El va intra numai prin invitația credinței. „Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine” (Apocalipsa 3:20).

Prin lucrarea tainică a Duhului în nașterea din nou, ceea ce este numită de Petru „natură divină” intră în adâncul inimii credinciosului și își stabilește reședința acolo. „Dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, nu este al Lui”, pentru că „Duhul însuși mărturisește cu duhul nostru, că suntem copiii lui Dumnezeu” (Romani 8: 9, 16). Numi un astfel de om este un creștin adevărat. Botezul, confirmarea, primirea sacramentelor, apartenența la biserică – toate acestea nu înseamnă nimic dacă nu are loc mai întâi lucrarea supremă al lui Dumnezeu în nașterea din nou. Manifestările religiose externe pot avea o semnificație pentru sufletul locuit de Dumnezeu; pentru oricare altul, acestea nu numai că sunt inutile, dar pot deveni capcane, înșelându-le într-un fals și periculos sentiment de securitate.

„Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii” este mai mult decât un cuvânt înțelept; este o poruncă dată de Acela care ne iubește cel mai mult. Aceasta ar trebui să ne fie grija, ca nu cumva să alunecăm departe de Domnul.Categories: Articole de interes general

1 reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: