J. R. MacDuff – Două adrese pentru Dumnezeu

Luni, 4 ianuarie

Pentru că așa zice Cel măreț și Cel înălțat, Cel care locuiește în eternitate și al cărui Nume este Sfânt: „Eu locuiesc în loc înalt și sfânt și cu cel cu duhul zdrobit și smerit“. Isaia 57.15

Dumnezeul nostru are două locuințe foarte diferite una de cealaltă: una este eternitatea, iar cealaltă este inima omului. Unul dintre palatele lui Dumnezeu este inima celui blând și smerit.

Distanțele dintre stele sunt de neconceput, însă ele sunt nimic, dacă sunt comparate cu distanța care separă creatura de Creatorul ei; iar această distanță este încă și mai mare pentru păcătosul pierdut! Totuși Dumnezeu binevoiește să locuiască cu cel care are duhul zdrobit și smerit. Ce bunăvoință inimaginabilă este aceasta: Atotputernicia să locuiască cu slăbiciunea, Infinitul cu finitul, Dumnezeirea cu țărâna!

Este normal ca psalmistul să întrebe: „Ce este omul, ca să-Ți amintești de el, și fiul omului, ca să-l cercetezi?“ (Psalmul 8.4). Gândind la toate aceste lucruri, răspunsul inimii noastre trebuie să fie: «Doamne, pregătește-mi inima, ca ea să fie în totul numai a Ta; distruge orice urmă de mândrie; fă-mă smerit și ține-mă smerit; amintește-mi că nu am nimic de care să fiu mândru și că trebuie să fiu dependent încontinuu de bunătatea Ta; ajută-mă să înțeleg că existența mea, sănătatea mea, puterea mea și gândirea mea sunt în mâna Ta și că, într-o clipă, puterea mă poate părăsi, mintea mi se poate tulbura și viața poate înceta să mai pulseze în mine!».

Din punct de vedere spiritual suntem încă și mai dependenți de El. Avem nevoie de harul și de dragostea răscumpărătoare ceas de ceas. Doar locuind în prezența Celui care a binevoit să meargă la cruce, dar care acum este înălțat în slavă, putem învăța ce înseamnă să fim cu adevărat smeriți. „Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru? El Și-a așezat locuința în înălțime. El Se pleacă să privească în ceruri și pe pământ. El îl ridică din țărână pe cel sărac, îl înalță din gunoi pe cel lipsit, ca să șadă cu cei mari, cu cei mari ai poporului Său“ (Psalmul 113.5-8).Categories: Articole de interes general

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: