Valentin Giuroiu: Cu Domnul dincolo de forme goale

 CU DOMNUL DINCOLO DE FORME GOALE
In ziua-ntâi a săptămânii,
Ne amintim cu toți de El,
Dar nu așa cum fac păgânii,
In tămâierile minciunii,
Ci-n Duhul Sfânt trimis de Miel !
Veniți cu inimi curătite
S-aducem Fiului prinos,
Și , ca făpturi îndreptățite,
In Sfânta Sfintelor primite,
Să-I dăm onoare lui Hristos !
 De fapt, in ziua când cu ură,
L-au dat pe treizeci de arginți,
Ei, voia Tatălui făcură
Cum se scrisese in Scriptură,
Să aibă un popor de sfinți !
In Casa Domnului intrați,
Acolo unde e chivotul,
Căci suntem binecuvântați,
De când ne-a spus surori și frați,
Îndeplinind prin jertfă totul !
Suntem chemați să-L pomenim,
La Masă-n pâine și în vin,
Căci este vremea să-L slăvim,
Când prin credință Îl privim,
Acum și-n veci de veci, AMIN !


Categories: Articole de interes general

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: