Asistăm la o renaștere a imoralității din Imperiul Roman !

Cum trebuie să fie membrii unei biserici locale? – Tit cap. 2

Aspectul cel mai interesant din acest capitol este că apostolul Pavel aduce în discuție un concept nou: comunitatea credincioșilor este o familie creștină în care relațiile sunt o necesitate organică.

Biserica locală nu este o organizație, iar presbiteri nu este președinte; ea nu este o companie și păstorul nu-i este patron. Biserica nu este un club, iar păstorul nu este un maestru de ceremonii; nu este un spital și păstorul nu este un doctor. Biserica locală nu este o societate esoterică, iar păstorul ei nu este un mag inițiat în incantații și taine cu puteri speciale oculte, pe care nu le înțelege nimeni. Ea nu este nici o filială politică și păstorul nu poate deveni un propagandist de partid. Biserica este familia copiilor lui Dumnezeu. Dumnezeu le este Tată (Mat. 23:9), iar ei sunt între ei frați și surori în familia divină.

Mărturia unei biserici locale nu se poate reduce doar la performanța oratorică și la sfințenia unui predicator! Ea trebuie să se coboare de la amvon și să se reverse în viața fiecărui membru (mădular) al bisericii.

Predicarea Evangheliei fără practicarea ei este zarvă fără ispravă! Oamenii vor sesiza imediat ipocrizia unei astfel de „mărturii“  Apostolul Pavel identifică trei motivații pentru care umblarea în excelență trebuie să caracterizeze viața celor din adunarea creștină:

„Ca să nu se vorbească de rău Cuvântul lui Dumnezeu“ – Tit 2:5

„Ca potrivnicul să rămână de rușine și să nu poată să spună nimic rău despre noi“ – Tit 2:8

„Că să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru“ – Tit 2:10

Cu titlu de observație, din categoriile de vârstă cărora li se aplică sfaturile lui Pavel prin Tit lipsește cea numită acum a „adulților“  Societatea de atunci era împărțită în doar două vârste: „bătrâni“ sau oameni în vârstă și „tinerii“

Tot cu titlul de observație, lucrarea de „sfătuire“ pe care trebuia să o înceapă Tit trebuia să pornească printr-un dialog cu bărbații bătrâni și femeile în vârstă (nu există femei bătrâne!).  Ei sunt cei care dau stabilitate vieții comunitare. Tinerii sunt adesea doar un foc de paie și, „copii la minte“ fiind, se lasă prea adesea purtați încoace și încolo de orice vânt de învățătură. O adunare creștină locală poate fi asemuită cu o corabie cu pânze. Catargul și pânzele nu trebuie să fie prea înalte ca să nu răstoarne corabia! Echilibrul ei este dat de greutatea „calei“ în care este așezat centrul ei de greutate. Tinerii pot fi pânzele purtate de vânt, dar cei în vârstă trebuie să fie oamenii cu greutate.

Un păstor neînțelept spunea nu de mult: „Vreau o biserică doar din tineri“  Așa ceva este direct și evident în contrast cu învățătura apostolului Pavel pentru o biserică locală. Ca orice familie normală, o adunare de creștini trebuie să aibe toate vârstele reprezentate, altfel ne trezim cu o biserică asemănătoare cu „mișcarea hippy“ din anii 60 ai secolului trecut. Deviza lor a fost „Să n-aveți încredere în nimeni peste treizeci de ani!“ adulții au fost considerați rămășițe ale unui trecut demodat și o piedică în calea progresului. Ce s-a ales din mișcarea „hippy“ se știe. Ce nu se știe este că reprezentanții ei dezechilibrați ajunși la vârsta jocurilor politice sunt noua generație de politicieni liberali debusolați care fac azi ravagii în Partidul Democrat din America … și nu numai.

Conceptul bisericii ca familie normală a fost revoluționar pentru vremea aceea și continuă să fie revoluționar și astăzi. De aceea apostolul Pavel își încheie acest capitol de sfaturi cu îndemnul:

„Spune lucrurile acestea, sfătuieşte şi mustră cu deplină putere. Nimeni să nu te dispreţuiască“ (Tit 2:16).

În Imperiul Roman, familia nu era nici pe departe „normală„, iar filosofia greacă alterase tragic conceptul de familie.

1. Mărturia textului din 1 Corinteni 5:1-5

Cum trebuie să fi fost societatea din Corint dacă până și în adunarea creștină de acolo curvia cu mama adoptivă trecea drept un prilej de laudă ???

2. Mărturia textului din faptele Apostolilor 13:50;17:12

Cronicarul amintește de „femeile cu vază“, care aveau mare influență la conducătorii cetății. Aceste femei (matroanele) erau rezultatul unui ciclu nefast al viciului. Bărbații bătrâni, dar bogați, își luau neveste tinerele. După moartea lor, aceste neveste ajunse acum la maturitate își „cumpărau“ soți tineri și frumoși. Aceștia erau „trofeele“ bătrâneții lor, funcționând doar simbolic, adevărata autoritate rămânând în mâna „femeilor cu vază“  După moartea acestora, tinerii care moșteneau bogăția luau ciclul de la început … Cine privește atent în lumea artiștilor și a oamenilor politici va recunoaște repede aceeași realitate și astăzi.

3. Mărturia textului din 1 Corinteni 6:9-11

Apostolul Pavel enumeră diferite păcate ale corintenilor, majoritatea distrugătoare pentru viața normală de familie.

4.  Mărturia textului din Romani 1:24-31 și descoperirile de la Pompei

Ascunse sub cenușa ucigașă a vulcanului Vezuviu, casele romanilor din Pompei dezvăluie astăzi celor care le scot la suprafață o imoralitate care i-ar face să roșească până și pe cei din las Vegas. Apostolul Pavel cunoștea foarte bine această depravare pe care o descrie în primul capitol al epistolei lui către Romani.

5. Mărturia textului Efeseni 5:10-11

Bunul simț și decența ne opresc și pe noi să spunem mai clar ce imoralitate degradantă se practică acum, ca și atunci, sub vălul ipocrit de respectabilitate afișat în societate:

„Cercetaţi ce este plăcut înaintea Domnului şi nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiţi-le. Căci e ruşine numai să spunem ce fac ei în ascuns“ (Efes. 5:10-12).

În contextul imoral care exista atunci și în insula Creta, vă dați seama ce greu era să le vorbești oamenilor despre familie. Apostolul Pavel îl îndeamnă pe Tit să nu lase „batjocora“ unor declasați să-l oprească să spună adevărul. Dumnezeu a vorbit și vocea Lui trebuie să răsune prin toate bisericile locale. Valorile divine nu-și pierd valabilitatea pentru că sunt aruncate în noroiul societății. Dimpotrivă! Ele străluceasc și acolo asemenea unor diamante din minele de cărbuni.

În ce fel influențează valorile familiei viața unei comunități creștine?

Conceptul de familie normală în biserica locală ne transformă pe toți în „frați“ și „surori“ și ne leagă dincolo de vârstă în relații asemănătoare cu cele din familie. Aceasta a fost „rânduiala“ pe care a așezat-o apostolul Pavel în toate bisericile. Aduceți-vă aminte de ceea ce i-a scris și lui Timotei:

„Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuieşte-l ca pe un tată; pe tineri sfătuieşte-i ca pe nişte fraţi; pe femeile bătrâne, ca pe nişte mame; pe cele tinere, ca pe nişte surori, cu toată curăţia“ (1 Tim. 5:1-2).

Aduceți-vă aminte că apostolul Pavel a practicat și el valorile familiei în relația lui cu credincioșii. Dacă veți citi cu atenție salutările trimise de apostolul Pavel la finalul epistolei către Romani 16:1-15 veți găsi perle ca acestea: „Spuneţi sănătate lui Ruf, cel ales în Domnul, şi mamei lui, care s-a arătat şi mama mea“ (Rom. 16:13).

Lui Tit, apostolul îi spune să „vorbească lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă“ (Tit 2:1), o aluzie limpede la societatea nesănătoasă care exista în jur.

Așa cum am arătat deja, Tit trebuie să înceapă dialogul cu persoanele în vârstă și să-i determine să fie model pentru tinerii din adunare. Celor tineri, spune Pavel, trebuie doar să le recomande „să fie cumpătați“ (Tit 2:6). La prima vedere, este cam puțin pentru câte am avea să le spunem noi tinerilor de azi. La o privire mai atentă, termenul folosit de apostolul Pavel este suficient și foarte cuprinzător. El este un manifest împotriva exceselor de tot felul. De altfel, Pavel recomandă cumpătare tuturor (Tit 2:2; 5, 6 și 3:2).

Dicționarul definește un om cumpătat drept „cu măsură, stăpânit, sobru, așezat, cuminte“  Termenul are aceeași rădăcină ca și „cumpăna“ fiind o ilustrație pentru un trai echilibrat, lipsit de excese.

Surprinzător este că Pavel îi vorbește lui Tit despre pericolul beției, o practică la care nu ne-am fi așteptat la o comunitate creștină:

„Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste … Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuviincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin“ (Tit 2:2-3).

Cei în vârstă trebuie să fie „vrednici de cinste“  Această vrednicie se câștigă nu se pretinde. „Înțelepciunea vine adeseori cu vârsta, dar uneori vârsta vine singură„, spune un proverb.

Celelalte calități recomandate de apostolul Pavel sunt clare și nu cer explicații. Surprinde însă îndatorirea femeilor în vârstă de „a învăța pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii“  Este un echilibru binevenit pentru cei care pretind că Pavel nu le dă voie femeilor să vorbească. Învățătura se dă nu numai de la amvon, în adunarea publică, ci și în case, iar acolo „femeile cu experiență“ sunt de neînlocuit!

Dincolo de valorile vieții de familie normală pentru viața unei adunări locale, apostolul Pavel pomenește în capitolul doi de motivația, de temelia pe care sunt așezate aceste valori. Ea este „lucrarea harului lui Dumnezeu„:

„Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat  şi ne învaţă …“ (Tit 2:11).

Lucrarea harului nu trebuie îngrădită doar la primirea mântuirii, ci extinsă la toate trăirile noastre creștine. Ea acoperă totul: trecutul, prezentul și viitorul. Iată cum o definește Pavel:

“ … s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti (trecut) şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie (prezent), aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor, Isus Hristos (viitor)“ (Tit 2:12-13).

Iată ce spunea C. H. Mackintosh despre „cumpătare„:

Stăpânirea de sine (cumpătarea) este un har rar și admirabil, care își răspândește influența sfințitoare peste tot cursul vieții unui om, peste caracterul și purtarea lui. El nu are aplicație asupra a unul, două sau douăzeci de obiceiuri rele, ci asupra eului în toată lungimea și lățimea acestui termen cuprinzător și cu totul odios. Mulți dintre cei care ar privi cu un dispreț mândru la un om mâncăcios sau bețiv, pot ei înșiși falimenta în fiecare ceas în a arăta harul stăpânirii de sine. Este adevărat că lăcomia la mâncare și la băutură trebuie să fie încadrate în rândul celor mai rele forme de exprimare ale sinelui. Însă eul, așa cum am spus, este un pom, nu doar o ramură sau un rod, iar noi trebuie nu numai să-l judecăm atunci când lucrează, ci să-l ținem sub stăpânire, ca să nu acționeze.

Stăpânirea de sine este inclusă în mântuirea pe care o avem în Hristos. Ea este un rezultat al acelei sfințiri practice cu care harul divin ne-a înzestrat. Trebuie să fim în gardă împotriva obiceiului de a privi mântuirea într-un fel îngust. Să căutăm mai degrabă să pătrundem în toată plinătatea ei. Ea se întinde din veșnicie în veșnicie și cuprinde toate amănuntele practice ale vieții zilnice.

Nu am niciun drept să vorbesc despre mântuirea sufletului meu în viitor, în timp ce refuz să cunosc și să arăt efectul ei practic asupra purtării mele în prezent. Suntem mântuiți nu numai de vina și de osânda păcatului, ci la fel de mult de puterea, de practicarea și de iubirea lui. Aceste lucruri nu trebuie niciodată separate și nimeni nu le va separa dintre cei care au fost învățați în mod divin să cunoască însemnătatea, întinderea și puterea acestui cuvânt prețios, „mântuire“

În definiția pe care i-a dat-o un teolog american, harul este „dorința și puterea de a face voia lui Dumnezeu cu bucurie!“ Harul este coborârea firii dumnezeiești în ființa umană ca să-l readucă la starea de dinaintea căderii în păcat. Harul definește natura nouă pe care am primit-o în urma nașterii din nou și toate manifestările ei supranaturale.

„Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Şi harul Lui faţă de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toţi, totuşi nu eu, ci harul lui Dumnezeu, care este în mine“ (1 Cor. 15:10).

Cine pierde această perspectivă, pierde bucuria trăirii în Christos. Viața în plinătatea harului a fost cea mai folosită salutare creștină din Noul Testament. Toate epistolele și chiar Apocalipsa conțin această urare. Nu există un conflict între har și fapte bune, cum vor unii să scoată dintr-un alt text scris de Pavel:

„Şi dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapte, altminteri, harul n-ar mai fi har. Şi dacă este prin fapte, nu mai este prin har, altminteri, fapta n-ar mai fi faptă“ (Rom. 11:6).

Aici este vorba despre condiția mântuirii, pe care unii ar vrea să o extindă la toată viețuirea creștină. Șmecheri! Ei își justifică lenea cu cuvintele apostolului Pavel!

Faptele bune nu sunt, într-adevăr, necesare pentru mântuirea noastră, dar sunt absolut necesare pentru mântuirea altora, făcând parte intrinsecă din mărturia noastră creștină! „Semnul“ care dovedește apartenența noastră la poporul lui Christos sunt tocmai … „faptele bune“  Iată care este adevărata învățătură a lui Pavel ca un corolar al pasajului care definește lucrarea harului în cei credincioși:

„El S-a dat pe Sine Însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege şi să-Şi curăţească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune“ (Tit 2:14).

Treaba asta este fundamentală și trebuie reașezată pe frontispiciul tuturor bisericilor locale:

„Adevărat este cuvântul acesta, şi vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi în fapte bune. Iată ce este bine şi de folos pentru oameni!“ (Tit 3:8).Categories: Articole de interes general

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: