Vă înșelați dacă…

Știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați, … ci cu sângele scump al lui Hristos. – 1 Petru 1.18,19

Vă înșelați dacă gândiți că „după moarte se termină totul“. Dumnezeu nu l-a creat pe om ca pe un animal. După moarte, corpul omului putrezește, dar „duhul se întoarce la Dumnezeu, care l-a dat“ (Eclesiastul 12.7).

Vă înșelați dacă afirmați: „Viața mea cinstită mă va apăra în fața dreptății lui Dumnezeu“. În Biblie este scris: „toți au păcătuit și n-au ajuns la slava lui Dumnezeu“ (Romani 3.23).

Vă înșelați dacă vă bizuiți pe „oameni care se vor ruga pentru dumneavoastră după moarte“. „Niciunul nu poate să răscumpere pe fratele său, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării pentru el însuși“ (Psalmul 49.7). Dacă muriți în păcatele voastre, veți și învia cu ele.

Vă înșelați dacă spuneți: „Dumnezeu este bun, El îi va ierta pe toți oamenii“. Da, Dumnezeu este sfânt și drept, de aceea „nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat“ (Exod 34.7).

Dumnezeu este de asemenea dragoste. El a venit pe pământ în Persoana Fiului Său ca Omul Isus Hristos. Acest Om fără păcat a murit la cruce pentru a ispăși păcatele tuturor acelora care cred în El. Veniți la El, așa cum sunteți! Credeți că El a purtat și pentru voi pedeapsa păcatelor pe care le-ați săvârșit! Acceptați harul pe care Dumnezeu dorește să vi-l arate! Mântuirea nu vă costă nimic, pentru că Isus Hristos a plătit prețul întreg, murind pe cruce.Categories: Articole de interes general

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: