Calea lui Balaam

Numeri 22:22-41

Balaam şi-a înşeuat măgarul şi a pornit cu inima uşoară, făcându-şi socoteli cu pri­vire la „răspla­ta nedreptăţii“ (2 Petru 2.15). Înain­tea Dom­nului însă, calea lui era „spre prăpăd“ (v.32).

I. Ba­laam pretin­dea că-L ascul­tă pe Dum­nezeu, dar, în rea­litate, era „atras şi ademenit de propria lui poftă“ (Iacov 1.14). Domnul vrea să-l facă să în­ţe­lea­gă, vorbindu-i în chip mira­culos prin gura mă­gă­riţei sale (2 Petru 2.16). Trudă în zadar! Nici aceasta n-are efect asupra lui. Apoi însuşi Îngerul i se arată şi-l previne. Mai ne­bun şi mai orb decât măgarul său, Balaam se încă­pă­ţâ­nează, iar Dom­nul îl lasă să meargă …

Oare nu Se ridică Dum­ne­zeu şi în calea voin­ţei noastre pen­tru a ne opri? El ne pune în cale piedici care ne vorbesc din partea Sa, dacă ştim să le ascultăm. În tot atâtea ocazii să ne între­băm dacă nu cumva Domnul Se opune realizării unui plan cu care nu este de acord.

II. Noul Testament aminteşte de „calea lui Ba­la­am“  (2 Petru 2.15), apoi de „rătăcirea“ lui (Iuda 11) şi, în sfârşit, de „învăţătura“ lui (Apocalipsa 2.14).

III. Propria voinţă duce întotdeauna şi mai mult în rătăcire. Balac şi Balaam s-au întâlnit acum pentru lucrarea lor distru­gătoare. Prin încercarea de a bloca planul lui Dumnezeu, aceşti doi asociaţi îl simbolizează pe împăratul cel rău, numit „fiara“, şi pe profetul mincinos sau Antihrist, care, în timpurile apocaliptice, vor fi împinşi de Satan împotriva lui Israel şi a lui Dumnezeu.Categories: Articole de interes general

1 reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: