ÎNCREDE-TE ÎN SUSTINĂTORUL TĂU NU ÎN PÂRÂȘULTĂU (2)  

coordonatori Bob & Debby Gass

„Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu?”(Romani 8:33)

Pavel scrie: „Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela care-i socotește neprihăniți! Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a și înviat stă la dreapta lui Dumnezeu, și mijlocește pentru noi!” (v.33-34). Acuzațiile lui Satan se risipesc și cad ca un balon spart.

Atunci de ce, te rog să-mi spui, de ce le mai auzim încă? De ce noi, creștinii, ne simțim în continuare vinovați?

Nu orice învinovățire e rea. Dumnezeu folosește doze potrivite de învinovățire pentru a ne trezi din păcat. Știm că întristarea vine de la Dumnezeu atunci când provoacă „frământare … dezvinovățire … mânie … frică … râvnă…pedeapsă” (2 Corinteni 7:11).

Vinovăția arătată de Dumnezeu aduce destulă părere de rău ca să ne facă să ne schimbăm. Vinovăția arătată de Satan, pe de altă parte, aduce destulă părere de rău ca să ne înrobească. Nu-l lăsa să te încătușeze!

Nu uita: „viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.” (Coloseni 3:3). Când Dumnezeu se uită la tine, El Îl vede mai întâi pe Hristos.

În limba chineză, cuvântul pentru neprihănire este o combinație dintre două caractere: imaginea unui miel și o persoană. Mielul este deasupra, acoperind persoana. De fiecare dată când Dumnezeu se uită la tine din ceruri, asta vede: Mielul fără cusur al lui Dumnezeu care te acoperă. Numai o dată este menționat în Scriptură faptul că Isus a scris ceva. Și a scris pe nisip, spunându-i unei păcătoase acuzate că a iertat-o: „Nici Eu nu te osândesc. Du-te, și să nu mai păcătuiești” (vezi Ioan 8:10-11).

Așadar, cuvântul pentru tine astăzi este acesta: Ai încredere în susținătorul tău, nu în pârâșul tău!Categories: Articole de interes general

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: