Să învăţăm din trecut, alminteri vom suferi consecinţele viitorului

articol scris de Grant Phillips

şi tradus de Doru Motz

6 noiembrie 2018 este o dată de importanţă critică pentru Statele Unite ale Americii. Aceste alegeri sunt la fel de importante cum a fost şi cele din 8 noiembrie 2016, când a fost ales Donald J. Trump în funcţia de preşedinte al ţării noastre. În 2016 Dumnezeu a intervenit, şocând întreaga lume!

Dacă nu aţi făcut încă acest lucru, vă rog să citiţi articolul lui Todd Strandberg, intitulat The Most Important Midterm Election “Ever”, postat pe portalul Rapture Ready la rubrica Nearing Midnight, pe 15 noiembrie 2018.

După părerea mea, 2009-2016 au fost cei mai întunecaţi ani pe care i-a trăit vreodată America! Atunci mulţi credeau că anul 2017 va continua cu dezmembrarea patriei noastre. Dar, oameni buni, încă n-am ieşit la liman! Satan a folosit toate resursele dispenibile pentru a distruge această ţară. Poate credem că Democraţii şi RINO (Republicans In Name Only) sunt adevăraţii duşmani ai democraţiei (şi, pe drep cuvânt, ei sunt!), dar adevăratul nostru duşman este însuşi Satan!

„Căci noi nu luptăm împotriva cărnii şi a sângelui, ci împotriva stăpânirilor, a autorităţilor şi a puterilor acestui veac întunecat, împotriva duhurilor rele din locurile cereşti” (Efeseni 6:12).

Dumnezeul Cel Atotputernic ne-a mai acordat o păsuire când a înlăturat-o pe Hillary Clinton alegându-l pe Donald J. Trump în locul ei. Dar să ne înţelegem: preşedintele Trump nu este Salvatorul nostru, ci doar instrumentul de care Se foloseşte Dumnezeu ca să ne scape de balamuc!

Preşedintele Trump nu este perfect, însă a realizat importante progrese pe calea salvării noastre de la dezastru, în pofida puternicelor forţe malefice care luptă împotriva sa. Şi, din păcate, oamenii aceştia cred că luptă împotriva preşedintelui Trump, când, de fapt, ei luptă împotriva lui Dumnezeu!

„Orice persoană trebuie să se supună autorităţilor, pentru că nu există nici o autoritate care să nu fi fost instituită de Dumnezeu. Autorităţile care există au fost instituite de Dumnezeu” (Romani 13:1).

Aţi băgat de seamă că în cei opt ani în care Obama s-a aflat la Casa Albă el n-a fost urât şi ponegrit nici pe departe cum este astăzi preşedintele Trump, în pofida faptului că Obama a promovat toate planurile anti americane imaginabile? Oare nu vă spune asta nimic?!

Sunt convins că singurul şi adevăratul Dumnezeu al Israelului şi al Bisericii a revărsat binecuvântări peste binecuvântări asupra Americii, din pricina întemeietorilor acestei naţiuni! El a dăruit un loc de refugiu şi binecuvântare tuturor acelora care au colonizat această ţară măreaţă pentru că L-au cinstit pe El! Şi mai cred că, într-un fel, El a binecuvântat această ţară cum a făcut cu Israelul şi, în multe privinţe, ne-a binecuvântat chiar mai mult decât l-a binecuvântat pe Israel!

Dar trebuie să înţelegem două lururi:

Unul, noi n-am înlocuit Israelul şi nu suntem „lumina ochilor lui Dumnezeu”! Această distincţie unică îi aparţine doar Israelului. Dumnezeu i-a făcut promisiuni concrete Israelui, care se vor împlini în curând.

În al doilea rând, după cum Dumnezeu i-a dat atâtea binecuvântări Israelului din pricina faptului că i-a iubit pe fondatorii săi (Avraam, Isaac şi Iacov), tot aşa El l-a pedepsit mult pe Israel din pricina răzvrătirii sale împotriva Lui.

„El i-a iubit pe strămoşii tăi şi de aceea a ales sămânţa lor după ei. Apoi te-a scos din Egipt prin prezenţa şi puterea Lui cea mare” (Deuteronom 4:37).

Dumnezeu l-a ales pe Israel dintre neamuri şi a început această epopee cu un sigur om numit Avraam. După părerea mea, eu cred că Dumnezeu a luat un grup de oameni din ţara aceasta şi i-a ajutat pe ei şi pe alţii să pună la dispoziţia Bisericii Sale o ţară în care Biserica să I se închine şi să-I răspândească al Său Cuvânt în toată lumea. Ţara aceasta era cândva nucleul lucrării misionare creştine. Dar astăzi ea se opune oricărei lucrări sfinte!

Această ţară a început prin urmarea legilor lui Dumnezeu şi instituirea acestor legi ca mod de viaţă. Am trăit cândva călăuziţi de aceleaşi Zece Porunci date de Dumnezeu Israelului. Oare am fost noi perfecţi? Nu, n-am fost perfecţi după cum nu vom fi niciodată, dar am respectat Legile Sale şi ne-am străduit să ne călăuzim după ele.

Dar apoi a intervenit ceva. Întocmai ca Israel, ne-am depărtat de Dumnezeu şi am început să ne luăm după alţi dumnezei. Israel a devenit foarte corupt, fiind pedepsit foate aspru. Astăzi, ei se află sub pedeapsă şi încă vor mai veni asupra lor foarte multe (Tribulaţia). Oare credem că noi vom scăpa răzvrătindu-ne împotriva lui Dumnezeu? Sau ne închipuim că Dumnezeu Se va purta cu asprime cu „lumina ochilor Săi”, mulţumindu-Se doar să închidă ochii la păcatele comise de noi?

Ascultaţi ce-i spune Dumnezeu Israelului prin Moise:

„Acum, ascultă, Israele, poruncile şi hotărârile pe care vă învăţ. Împliniţi-le ca să trăiţi şi să intraţi în stăpânirea ţării pe care Domnul, Dumnezeul părinţilor voştri, v-a dat-o. Să nu adăugaţi nimic la cele ce vă poruncesc eu şi să nu desfinţaţi nimic dintre ele. Dimpotrivă să păziţi legile Domnului, Dumnezeul vostru, aşa cum vi le dau eu.” (Deuteronom 4:1-2, sublinierea autorului)

„Iată că v-am învăţat poruncile şi hotărârile aşa cum mi-a poruncitDomnul, Dumnezeul meu, ca astfel să le puteţi împlini în ţara în care veţi intra s-o luaţi în stăpânire. Să le păziţi şi să le împliniţi, fiindcă aceasta va fi înţelepciunea şi discernământul vostru înaintea popoarelor; ele vor auzi despre toate aceste porunci şi vor zice: «Într-adevăr poporul acesta este înţelept şi neamul acesta mare are discernământ!» Căci care neam este aşa de mare, încât să-şi aibă zeii atât de aproape, cum Îl avem noi pe Domnul, Dumnezeul nostru, ori de câte ori Îl chemăm?  Şi care este neamul acela aşa de mare, încât să fi avut porunci şi hotărâri tot atât de drepte ca şi legea aceasta, pe care eu v-o prezint astăzi?” (Deuteronom 4:5-8, sublinierea autorului)

„Păzeşte deci poruncile şi legile Lui, pe care eu ţi le dau astăzi, ca să-ţi meargă bine atât ţie, cât şi urmaşilor tăi şi astfel să trăieşti multe zile în ţara pe care Domnul, Dumnezeul tău, ţi-o dă pentru totdeauna.” (Deuteronom 4:40)

Noi, americanii, ne-am început călătoria dând cinste poruncilor lui Dumnezeu. Dar astăzi am ales să urmăm alţi dumnezei. Dacă nu ne vom întoarce, cu adâncă pocăinţă, la Dumnezeul Cel Atotputernic, vom fi judecaţi! Mai rămân doar aceste întrebări:

– Oare Îşi va ridica El mâna la alegerile anticipate din 6 noiembrie 2018, dându-ne ceea ce merităm?

– Oare Îşi va ridica El din nou mâna la următoarele alegeri prezintenţiale, dându-ne iarăşi ceea ce merităm?

– Şi încă una: Oare va lua El Biserica (prin Răpire), înainte ca lucrurile să degereze total?

Eu nu posed răspunsul la niciuna din aceste întrebări, însă un singur lucru ştiu că sunt mulţi în aceasă ţară care sunt covinşi că avem nevoie de Dumnezeu, deşi sunt mult mai mulţi cei care ar dori ca toate urmele Sale să fie şterse cu desăvârşire din societatea de azi! Noi, cei care-L cunoaştem pe Isus, ca Domn şi Mântuitor al nostru, trebuie să stăruim în rugăciune! Trebuie să ne mărturisium păcatele şi să-L rugăm să ne izbăvească de cei ce vor să ne distrugă!

În lumea afacerilor, unii oameni sunt angajaţi permanent, alţii cu normă parţială, iar alţii ca salariaţi temporari. Mulţi creştini din America par să creadă că Dumnezeu este un angajat temporar, cu normă parţială. Cu alte cuvinte, apelăm la El doar atunci când nu mai putem. Dar nu aşa lucrează Dumnezeu, ci El este Dumnezeul nostru permanent, altfel El nu este deloc!

Să nu ne imaginăm că putem apela la El ca să ne păzească de baubau doar la alegeri, după care ne putem întoarce la ale noastre!

Ne aflăm la răscrucea viitorului acestei ţări. În opinia mea, peste această ţară va veni judecata, dar aceasta întârzie pentru o vreme, dintr-un motiv numai de Dumnezeu ştiut. Oare va continua El să întârzie judecata aceasta? Ce se va întâmpla înainte de aceasta? Va mai interveni El încă o dată, pe 6 noiembrie 2018? Nu ştiu, da cred că dacă ai Săi copii se vor apropia de El cu cainţă în inimă, El Îşi va pleca urechea. Prin urmare, să ne rugăm şi aşa să votăm! Dar, şi mai important, El ne răspunde la rugăcinile noastre. De accea, să nu ne întoarcem la căile lumii!

În încheiere, aş dori să-mi exprim covingerea că Dumnezeu Îşi împiedică judecata pentru o vreme pentru faptul că adevăraţii creştini mijlocesc pe genunchi înaintea Lui. Dar, noi, ca naţiune, suntem atât de stricaţi şi ne stricăm pe zi ce trece tot mai mult, încât, în cuvintele regretai soţii a regretatului Billy Grama, Ruth Graham, dacă Dumnezeu nu va pedepsi America, va trebui să-Şi ceară scuze de la Sodoma şi Gomora!Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: