Originea notelor muzicale

O lungă perioadă de timp muzica nu a fost scrisă. Se cânta din memorie, cântecele erau transmise din generaţie în generaţie.

Apoi, muzica s-a transmis de la o generaţie la alta prin viu grai, prin cântec şi memorare, căci nu existau notele muzicale. Era nevoie de un mod de a scrie muzica astfel că se făcea aşa cum era compusă. Metoda prin care omul a descoperit cum să scrie muzica se numeşte notaţie.

Nu puțini știu, însă că…. tocmai din China Antică s-au păstrat teorii muzicale, dar melodii notate există din timpul dinastiei Tang (618 – 906).

În Europa, notaţia muzicală a apărut în secolul IX, atunci când biserica creştină a început să aleagă cântecele care să facă parte din liturghie. Se foloseau linii, puncte şi mici neume – semne grafice scrise deasupra textului ce indică desenul melodiei, înălţimea sunetului sau tonalitatea cântecului.

Prin anul 900 d.Hr. muzica era mai uşor de citit. Neumele erau scrise la o anumită distanţă deasupra sau lângă linia orizontală (portativ) – reprezenta nota F pentru a arăta cât de sus sau cât de jos trebuie cântată nota.

Călugărul Guido d’Arezzo a făcut portativul cu patru linii pe care să fie notaţia muzicală – pe linii şi între linii. O metodă de notare care a făcut posibilă ghidarea lungimii fiecărei note a fost descoperită între secolele XIII şi XIV. Notele aveau forme noi şi punctelor le-a fost adăugate picioare sau liniuţe în funcţie de lungimea lor. A apărut şi portativul cu cinci linii, iar neumele au luat formă de romb. Pe la 1600 neumele au devenit rotunde şi a fost posibilă notaţia muzicală aşa cum este păstrată şi astăzi.

Istoria muzicii mai spune că dirijorul unui cor, Guido Aretinus, a dat nume notelor muzicale pe baza imnului gregorian “Ut queant laxis” folosind prima silabă a fiecărui rând (eustiu.com) .

Ut queant laxis

Resonare fibris

Mira gestorum

Fanuli tuorum

Salve pelluti

Labii reatum

Sancte Joannes

Numele notelor muzicale astfel sunt: ut, re, mi, fa, sol, la. Potrivit istoricilor care și-au îndreptat atența către fascinanta lume a muzicii, nota si s-a adăugat mai târziu ca fiind a şaptea notă, iar Ut a devenit Do, din cuvântul Domine.

O interpretare modernă a numelor notelor muzicale arată în felul următor:

Do – Dominus – Dumnezeu;

Re – rerum – materie;

Mi – miraculum – miracol;

Fa – familias рlanetarium – sistem solar;

Sol – solis – Soare;

La – lactea via – Calea Lactee;

Si – siderae – bolta cerească.

Advertisements


Categories: Articole de interes general

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: