Puterea care vine de sus (3)

“Maria şi Aaron au vorbit împotriva lui Moise…” (Numeri 12:1)

Puterea care vine de sus învinge împotrivirile familiei. Când Miriam și Aaron s-au plâns de relația lui Moise cu Dumnezeu, el și-a păstrat blândețea și smerenia, în ciuda împotrivirilor lor. Când s-a confruntat cu provocarea de a se retrage sau de a merge înainte, David Livingstone a dat dovadă de puterea care vine de sus. Soția sa Mary i-a făcut atâtea necazuri, văicărindu-se mereu și criticându-l, încât i-a făcut lucrarea vieții sale aproape imposibilă. Tensiunea dintre ei a devenit atât de mare, încât Livingstone a trimis-o acasă în Anglia pentru o perioadă de peste doisprezece ani, timp în care el a suferit, a sângerat și în cele din urmă a murit în Africa, pentru cauza lui Hristos.

Când Domnul Isus s-a dus în Nazaret pentru a-Și începe lucrarea printre cei cu care a crescut, unii dintre ei au încercat să-l arunce pe de stâncă. În ciuda învățăturilor și minunilor Sale, familia Sa a crezut că este nebun. S-a simțit rănit? Firește. Dar nu S-a dat bătut. El a spus: “Dacă vine cineva la Mine, şi nu urăşte pe tatăl său, pe mamă-sa, pe nevastă-sa, pe copiii săi, pe fraţii săi, pe surorile sale, ba chiar însăşi viaţa sa, nu poate fi ucenicul Meu. Şi oricine nu-şi poartă crucea şi nu vine după Mine, nu poate fi ucenicul Meu. Căci, cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-şi facă socoteala cheltuielilor…” (Luca 14:26-28).

Când familia este împotriva ta, iubește-i și roagă-te pentru ei, întrucât Dumnezeu le poate schimba inima! Iar între timp, tu slujește-L credincios!

Advertisements


Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: