Decalogul laicului

Cineva a scris aceste zece porunci pentru omul ne-preot. Nu-i rău să le luam în seamă:
(Mulțumim tuturor celor ce ne-au ajutat cu traducerea. Alte variante sunt la comentarii) 

Layman’s 10 Commandments.  

Someone has written these beautiful words. Must read and try to understand the deep meaning of it.

They are like the ten commandments to follow in life all the time.

1]  Prayer is not a “spare wheel” that you pull out when in  trouble, but it is a “steering wheel”  that directs the right path throughout.

Rugăciunea nu este doar o „roată de rezervă“ pentru vremuri de criză, ci volanul care trebuie să ne ajute să ținem întotdeauna calea cea dreaptă.

2]  So a Car’s WINDSHIELD is so large & the Rear view Mirror is so small? Because our PAST is not as important as our FUTURE. So, Look Ahead and Move on.

Știi de ce este parbrizul este mare, iar retrovizoarea este mică? Pentru că ce-a trecut nu este la fel d eimportant ca ceea ce vine. Uită-te și Înaintează!

3]  Friendship is like a BOOK. It takes few seconds to burn, but it takes years to write.

Prietenia este ca o carte. Poți arde doar în câteva secunde ceea ce te-ai străduit să scrii o viață.

4] All things in life are temporary.  If going well, enjoy it, they will not last forever. If going wrong, don’t worry, they can’t last long either.

Toate direază puțin. Dacp-s bucurii, bucură-te pentru că nu ține mult. Dacă-s necazuri, așteaptă, vor trece și ele.

5] Old Friends are Gold! New Friends are Diamond! If you get a Diamond, don’t forget the Gold! Because to hold a Diamond, you always need a Base of Gold!

Prietenii vechi sunt ca aurul, iar cei noi sunt ca Diamantul. Nu renunța la aur când dai de un diamant, pentru el îți va trebui o bază de aur.

6]  Often when we lose hope and think this is the end, GOD smiles from above and says, “Relax, sweetheart, it’s just a bend, not the end!

Adesea, când ne pierdem nădejdea, credem că este sfârșitul. Dumnezeu ne surâde zicând: „Nu este sfârșitul, doar cotitul“.

7]  When GOD solves your problems, you have faith in HIS abilities; when GOD doesn’t solve your problems HE has faith in your abilities.

Când Dumnezeu te scoate din necaz, crește încrederea ta în ce poate face El. Când nu te scapă, s-ar putea să fi crescut încrederea Lui în ceea ce poți face tu.

8]  A blind person asked St. Anthony: “Can there be anything worse than losing eye sight?” He replied: “Yes, losing your vision!”

Un orb l-a întrebat pe Sfântul Anton: „Poți păți ceva mai rău decât pierderea vederii/ privirii?“ Ela  răspuns: „Da, pierderea viziunii/perspectivei“.

9] When you pray for others, God listens to you and blesses them, and sometimes, when you are safe and happy, remember that someone has prayed for you.

Când te rogi pentru alții, Dumnezeu te ascultă și-i binecuvintează. Dacă-i așa, atunci, când toate îți merg bine, s-ar putea să fie pentru că altcineva se roagă pentru tine.

10] WORRYING does not take away tomorrow’s TROUBLES, it takes away today’s PEACE.

Îngrijorarea nu-ți poate scoate necazurile din ziua de mâine, dar te poate lipsi de pacea pe care-ai putea-o avea azi.Categories: Articole de interes general

4 replies

 1. Pastor Ioan Bondas

  1. Rugăciunea nu este o „roată de rezervă” pe care o scoți atunci când ești la necaz, ci ea este o „roată de tracțiune” care direcționează mașina pe drumul corect tot timpul.
  2. De ce PARBRIZUL unei mașini este atât de larg și oglinda retrovizoare este atât de mică? Pentru că TRECUTUL nostru nu este la fel de important ca VIITORUL nostru. Deci, privește înainte și mergi înainte.
  3. Prietenia este ca o CARTE. Ai nevoie de câteva secunde să o arzi, dar ai nevoie de ani pentru a o scrie.
  4. Toate lucrurile în viață sunt trecătoare. Dacă îți merge bine, bucură-te de ele, ele nu vor ținea veșnic. Dar dacă nu îți merge bine, nu te îngrijora, nici acestea nu pot ținea prea mult.
  5. Vechii prieteni sunt buni! Noii prieteni sunt Diamant! Dacă obții un diamant, nu uita de aur! Pentru că pentru a păstra un diamant, totdeauna ai nevoie de soclu de aur.
  6. Deseori când noi ne pierdem nădejdea și credem că acesta este sfârșitul, DUMNEZEU zâmbește de sus și zice, „Liniștește-te, dragule, este doar o fâșie, nu finalul!
  7. Atunci când DUMNEZEU rezolvă problemele tale, ai încredere în abilitățile SALE; atunci când DUMNEZEU nu rezolvă problemele, EL are încredere în abilitățile tale.
  8. Un orb l-a întrebat pe Sfântul Anton: „Poate fi ceva mai rău decât să-ți pierzi vederea?” El a răspuns: „Da, să-ți pierde viziunea!”.
  9. Atunci când tu te rogi pentru alții, Dumnezeu te ascultă și îi binecuvântează, deci uneori, atunci când tu ești sigur și fericit, adu-ți aminte că cineva s-a rugat pentru tine.
  10. ÎNGRIJORAREA nu înlătură nimic din NECAZURILE zilei de mâine, ea nu face decât să înlăture PACEA de astăzi.

 2. Am incercat impreuna cu colega mea sa traducem cele 10 porunci ale laicului ….

  Rugăciunea nu este o „roată de rezervă” pe care sa o foloseşti atunci când eşti în necaz (pană), ci este un “volan” care te direcţionează pe calea cea dreaptă pe tot parcursul.

  De ce parbrizul este atât de mare şi oglinda retrovizoare este atât de mică? Pentru că trecutul nostru nu este la fel de important ca viitorul nostru. Deci, să privim spre viitor şi să lăsăm trecutul.

  Prietenia este ca o carte. Este nevoie de câteva secunde pentru a o arde, dar este nevoie de ani pentru a o scrie.

  În viaţă toate lucrurile sunt temporare. Dacă merg bine, bucură-te de ele, pentru că nu vor dura pentru totdeauna. Dacă nu merg bine, nu îţi fă griji, acestea nu vor fi aşa pentru mult timp.

  Prietenii vechi sunt ca aurul! Prieteni noi sunt diamant! Dacă obţii un diamant, nu uita de aur! Pentru ca să ţii un diamant, întotdeauna ai nevoie de o bază de aur!

  Adesea, când ne pierdem speranţa şi credem că acela este sfârşitul, Dumnezeu ne zâmbeşte de sus şi spune: “Dragă, relaxează-te, este doar un ocol, nu sfârşitul!”

  Când Dumnezeu rezolvă problemele tale, ai încredere în abilităţile Sale, atunci când Dumnezeu nu îţi rezolvă problemele înseamnă că are încredere în abilităţile tale.

  O persoană oarbă, l-a întrebat pe Sfântul Antonie: “Poate exista ceva mai rău decât pierderea vederii?” El a răspuns: “Da, pierderea viziunii.”

  Atunci când te rogi pentru altii, Dumnezeu te ascultă şi-i binecuvântează şi atunci când eşti în siguranţă şi fericit, aminteşte-ţi că cineva s-a rugat pentru tine.

  Îngrijorarea nu îndepărtează necazurile de mâine, ci îţi ia pacea de astăzi.

  Cerasela Profiri

 3. Aurel Mateescu:
  1. Rugăciunea nu este o „roată de rezervă” pe care să o scoți când ești în necaz, ci este „volanul” care conduce pe calea corectă tot timpul
  2. De ce parbrizul este așa de mare, iar oglinda retrovizoare este așa de mică? Pentru că trecutul nu este atât de important ca și viitorul. Deci, privește în față și mergi înainte.
  3. Prietenia este ca o carte. Îți ia câteva secunde să o arzi, dar îți trebuie ani ca să o scrii.
  4. Toate lucrurile sunt vremelnice în viață. Dacă îți merge bine, bucură-te, că va trece oricum;dacă merge rău, nu te îngrijora, și asta va trece.
  5. Prietenii vechi sunt ca aurul!Prietenii noi ca și diamantul.Dacă capeți un diamant, nu uita aurul.Ca să ții un diamant vei avea nevoie întotdeauna de un support de aur.
  6. Adesea când ne pierdem nădejdea și credem că am ajuns la capăt, Dumnezeu zâmbește de sus și zice : Liniștește-te, scumpule, este doar o curbă, nu sfârșitul drumului.
  7. Când Dumnezeu îți rezolvă problemele, ai încredere în abilitățile Lui.Când Dumnezeu nu îti rezolvă problemele înseamnă că El are încredere în abilitățile tale!
  8. Un orb a întrebat pe Sfâtul Anton :„Poate fi ceva mai rău decât pierderea vederii?” Sfântul a răspuns :„ Da, să-ți pierzi viziunea!”
  9. Când te rogi pentru alții, Dumnezeu te ascultă și îi binecuvântează; deci,când ești în siguranță și fericit, adu-ți aminte că cineva s-a rugat pentru tine.
  10. Îngrijorarea nu îndepărteză necazurile de mâine, ci alungă pacea de astăzi.

  (poate cineva mai priceput pastreaza si jocurile de cuvinte din engleza)

Trackbacks

 1. Cele 10 porunci ale … “laicului”… | Petrica Moisuc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: