Daniel Brânzei: Avraam (12) – Privilegiul alegerii

Sunt miliarde de oameni pe fața pământului, dar numai eu și cu tine suntem în numărul celor „aleși“. Dacă aceasta nu te face să tresalți și să fii recunoscător, nu știu ce-ar mai putea face Dumnezeu pentru tine! Acesta este HARUL! Am intrat într-o stare de har prin alegerea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu în Isus Christos. Am moștenit făgăduința! Romani 4:16 „De aceea, moştenitori sunt cei ce se fac prin credinţă, pentru ca să fie prin har, şi pentru ca făgăduinţa să fie chezăşuită pentru toată sămânţa lui Avraam: nu numai pentru sămânţa aceea care este sub Lege, ci şi pentru sămânţa aceea care are credinţa lui Avraam, tatăl nostru al tuturor, …“Categories: Studiu biblic

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: