Poate un lucru bun să devină blestem ?

L-a numit Nehuștan. 2 Împărați 18.4

În pustie, Domnul i-a spus lui Moise să facă un șarpe de aramă și să-l pună în vârful unei prăjini (Numeri 21.7-9). Orice israelit care privea la acest șarpe era vindecat de mușcătura șerpilor veninoși și trăia. În Evanghelia după Ioan, Domnul Isus amintește această întâmplare din pustie ca pe o imagine a lucrării Sale de la cruce: „Cum a înălțat Moise șarpele în pustie, așa trebuie să fie înălțat Fiul Omului“ (Ioan 3.14).

În 2 Împărați 18 îl vedem pe împăratul credincios Ezechia, al cărui duh a fost mișcat pentru a curăța Iuda și Ierusalimul de toții idolii așezați acolo de împărații precedenți. Unul dintre idolii pe care i-a distrus a fost chiar șarpele de aramă pe care Moise îl înălțase în pustie. Ceea ce fusese un mijloc de eliberare în trecut devenise obiectul unei închinări idolatre. Ezechia l-a numit „Nehuștan“, care înseamnă „bucată de aramă“. El l-a numit potrivit cu exact ceea ce era: doar o bucată neînsuflețită de metal.

Aceasta este istoria poporului lui Dumnezeu, pe care o vedem repetându-se încontinuu. Tendința inimii omului este să-L uite pe Dăruitorul binecuvântării, să abandoneze credința vitală în Dumnezeul cel viu și să idolatrizeze instrumentul eliberării (Judecători 8.24-27). Vedem acest lucru peste tot în jur, fie în Scriptură, fie în istoria Bisericii. Dacă privim la istoria Bisericii, vedem locuri sfinte pe pământ, relicve religioase, simboluri și chiar „sfinți“ care au devenit obiecte deșarte ale închinării. Simbolul crucii înseși este idolatrizat, fără o credință vie în ceea ce Mântuitorul a împlinit acolo pentru păcătoși.

Cât de minunat este că Dumnezeul cel viu a trimis un Mântuitor real, care să fie înălțat murind pentru păcătoși! Să privim întotdeauna la El! „Copilașilor, păziți-vă de idoli“ (1 Ioan 5.21)! B. ReynoldsCategories: Articole de interes general, Studiu biblic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: