Oare asta i-a spus Filip famenului etiopian? Sau de asta venise el din Etiopia la Ierusalim?

Nu știu. N-am fost acolo. Știu însă că Filip l-a găsit pe famenul etiopian citind tocmai din Isaia 53 …

„Locul din Scriptură pe care-l citea era acesta: „El a fost dus ca o oaie la tăiere şi ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, aşa nu Şi-a deschis gura; în smerenia Lui, judecata I-a fost luată. Şi cine va zugrăvi pe cei din timpul Lui? Căci viaţa I-a fost luată de pe pământ” (isaia 53:32-33).

Asta de întâmplare! Dumnezeu aranjează toate conincidențele!

Dar de ce citea famenul tocmai din Isaia? De ce venise el mânat de Isaia la Ierusalim tocmai din Etiopia?

Îmi place să cred că măcar unul din răspunsurile la aceste întrebări ale mele este și un alt text din Isaia, aproape învecinat cu Isaia 53 …

„Străinul care se alipeşte de Domnul să nu zică: ‘Domnul mă va despărţi de poporul Său!’ Şi famenul să nu zică: ‘Iată, eu sunt un copac uscat!’ ” Căci aşa vorbeşte Domnul: „Famenilor care vor păzi Sabatele Mele, care vor alege ce-Mi este plăcut şi vor stărui în legământul Meu, le voi da în Casa Mea şi înăuntrul zidurilor Mele un loc şi un nume mai bun decât fii şi fiice; le voi da un nume veşnic, care nu se va stinge.“ (Isaia 56:3-5).

Mare ești, Doamne! Și mari sunt îndurările Tale!Categories: Studiu biblic

Tags:

1 reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: