Smerenia

„Aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Nu umblați dupălucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite…“ Romani 12.16

Pe când își ducea trupele sale în războaiele napoleoniene pe un drum anevoios, un general francez îi îmbărbăta mereu pe soldații săi să fie curajoși și să rabde situațiile așa cum vin ele pe cale. Unul dintre ei i-a replicat că el o are bine, deoarece stă pe un cal și nu simte nimic din oboseală. Ca urmare, generalul a coborât de pe cal și i-a oferit locul său celui care murmurase. Acesta a respins propunerea generalului. Dar generalul a stăruit, și soldatul a trebuit să asculte de poruncă. Abia s-a așezat pe cal, când l-a lovit un glonț al dușmanului și a căzut mort de pe cal. Atunci, generalul le-a spus soldaților săi: „După cum vedeți, locul cel mai înalt este și cel mai periculos.“ Spunând aceasta a încălecat pe cal și a plecat mai departe.

Dacă năzuim spre lucrurile „înalte“, ajungem de cele mai multe ori în mari pericole. Drumul cel mai de jos, drumul smereniei, este cel mai sigur drum, pe care inima rămâne păzită și fericită. Numai Dumnezeu știe care este cea mai bună poziție pentru noi și de aceea să fim mulțumitori cu ceea ce primim de sus. Citim în Biblie că Avraam i-a lăsat lui Lot posibilitatea să aleagă toată câmpia Iordanului, iar el a primit  în  schimb  de  la  Dumnezeu  întreaga  țară.  Să  dea Domnul și Mântuitorul nostru ca fiecare să înțelegem să ne ocupăm în smerenie și în credincioșie locul care ni l-a indicat Dumnezeu! Acela va fi cel mai bun loc.Categories: Studiu biblic

1 reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: