Când ,,păgânii“ ne corectează

Există pete în soare, noduri în papură și greșeli în sfinți. Avraam, tatăl tuturor credincioșilor, n-a fost scutit nici el de ele.

Una din ,,gafele“ lui cele mai mari a fost s-o dea pe Sarah drept soră a lui, ca să nu riște să fie omorât de ,,păgânii“ din Gherar.

(GHERAR. (ebr. gerar, „cerc”). O cetate antică la S de Gaza (Geneza 10:19), la poalele munţilor din Iudea. Atât Avraam (Geneza 20-21) cât şi Isaac (Geneza 26) au locuit aici, au săpat fântâni şi au avut relaţii cordiale cu regele ei, Abimelec, deşi Isaac s-a certat cu el la un moment dat. Cetatea se afla „în ţara *filistenilor” (’eres pelistim, Geneza 21:32,34; vezi de asemenea 26:1, 8) şi aici nu este vorba neapărat de un anacronism în descrierea ei. În prima parte a secolului al 9-lea î.Cr. a fost scena unei mari victorii a lui Asa, regele lui Iuda, asupra armatei etiopiene invadatoare condusă de Zerah (2 Cronici 14:13-14). – din Dicționarul Biblic)

Fără îndoială, cea mai teribilă mustrare pe care o poate trăi un copil al lui Dumnezeu este cea venită din partea unui necreștin care are dreptate: ,,Cum? Ai fost acolo? Cum? Ai spus tu așa ceva? Cum? Ai făcut tu așa ceva?“ Oameni din lume știu că noi trebuie să fie altfel decât ei.

Care au fost treptele căderii lui Avraam în această greșeală?

Avraam a spus doar o jumătate de adevăr
Avraam a dat-o pe Sara drept sora lui, dar n-a spus că ea era și nevasta lui. Minciuna lui Avraam a fost o informare incompletă. Informarea parțială a fost adevărată, dar inducerea în eroare a fost că implicarea acestei informații o făcea pe Sara ,,liberă“ să devină soția lui Abimelec. Minciuna aceasta n-a fost o ,,eroare de moment“ făcută într-un moment de criză, sub presiunea evenimentelor. NU! Ea a fost ,,un mod de viață“, o hotărâre deliberată a lui Avraam. Omul acesta se hotărîse să trăiască în minciună.

,,De altfel, este adevărat că este sora mea (Gen 11:29), fiica tatălui meu; numai că nu-i fiica mamei mele şi a ajuns să-mi fie nevastă.   Când m-a scos Dumnezeu din casa tatălui meu, am zis Sarei: ‘Iată hatârul pe care ai să mi-l faci: în toate locurile unde vom merge, spune despre mine că sunt fratele tău’” (Gen. 20:12-13).

Nu degeaba, la tribunalele din America, martorii jură să spună: ,,Adevărul, numai adevărul și TOT adevărul“!

Avraam ,,s-a gândit“ cum ar fi mai bine, dar nu s-a sfătuit cu Dumnezeu
Vai, câte nenorociri vin peste noi din cauza aceasta! Nici Adam n-ar fi făcut prostia pe care a făcut-o dacî aștepta să vorbească mai ntâi cu Dumnezeu.

,,Avraam a răspuns: „Îmi ziceam că, fără îndoială, nu-i nicio frică de Dumnezeu în ţara aceasta şi că au să mă omoare din pricina nevestei mele“ (Gen. 20:11).

Avraam s-a temut mai mult de oameni decât de Dumnezeu
Teama de oameni este o cursă, spune Biblia. Miopia noastrp spirituală face să-i vedem pe oameni mai aproape decât ne este Dumnezeu. Mare eroare. mare blasfemie.

,,Avraam a plecat de acolo în ţara de miazăzi, s-a aşezat între Cades şi Şur şi a locuit ca străin în Gherar. Avraam zicea despre Sara, nevastă-sa: „Este sora mea!” S-a temut să spună că este nevastă-sa, ca să nu-l omoare oamenii din cetate din pricina ei. Abimelec, împăratul Gherarei, a trimis şi a luat pe Sara“ (Gen. 20:1-2).

Avraam i-a crezut pe păgâni mult mai răi decât el
Probabil că aceasta a fost lecția cea mai usturătoare pe care a primit-o Avraam. În timpurile acelea primordiale, omenirea păstra încă cunoașterea reziduală a vremi dinainte de potop i moștenise teama de un Dumnezeu unic al cerului și al pământului. Sigur, exista idolatrie, dar până și aceasta păstra încă o mare doză de moralitate în comportamentul social. Avraam știa și putea conta pe faptul că cei din Gherar nu ,,i-ar fi furat pur și simplu nevasta“ cât el ar mai fi fost încă în viață. Moralitatea vremii cerea ca soțul să ,,dispară“ (eventual prin asasinare) înainte ca nevasta lui să fie luată de un altul. Nu se punea pe atunci problema divorțului …

,,Atunci, Dumnezeu S-a arătat noaptea în vis lui Abimelec şi i-a zis: „Iată, ai să mori din pricina femeii pe care ai luat-o, căci este nevasta unui bărbat.”
Abimelec, care nu se apropiase de ea, a răspuns: „Doamne, vei omorî Tu oare chiar şi un neam nevinovat? Nu mi-a spus el că este soră-sa? Şi n-a zis ea însăşi că el este frate-său? Eu am lucrat cu inimă curată şi cu mâini nevinovate.” 

Dumnezeu i-a zis în vis: „Ştiu şi Eu că ai lucrat cu inimă curată, de aceea te-am şi ferit să păcătuieşti împotriva Mea. Iată de ce n-am îngăduit să te atingi de ea. Acum, dă omului nevasta înapoi, căci el este proroc. Se va ruga pentru tine şi vei trăi. Dar, dacă n-o dai înapoi, să ştii că vei muri negreşit, tu şi tot ce-i al tău.” 

Abimelec s-a sculat dis-de-dimineaţă, a chemat pe toţi slujitorii săi şi le-a spus tot ce se întâmplase. Şi oamenii aceia au fost cuprinşi de o mare spaimă. 

Abimelec a chemat şi pe Avraam şi i-a zis: „Ce ne-ai făcut? Şi cu ce am păcătuit eu împotriva ta, de ai făcut să vină* peste mine şi peste împărăţia mea un păcat atât de mare? Ai făcut faţă de mine lucruri care nu trebuiau nicidecum făcute.

Şi Abimelec a zis lui Avraam: „Ce ai văzut de ai făcut lucrul acesta?” (Gen. 20:3-10).

Cum de a scăpat Avraam de consecințele unei minciuni așa de mari?

,,Dacă n-ar fi fost Dumnezeu de partea noastră, s-o spună Israel acum!“ Avraam n-a scăpat, ci ,,a fost scăpat“ ! Harul chemării lui mesianice l-a ajutat și umbra Celui atotputernic a fost la lucru.

Dumnezeu l-a avertizat verbal pe Abimelec

,,Atunci, Dumnezeu S-a arătat noaptea în vis lui Abimelec şi i-a zis: „Iată, ai să mori din pricina femeii pe care ai luat-o, căci este nevasta unui bărbat” (Gen. 20:3).

Dumnezeu l-a pedepsit preventiv pe Abimelec

,,Avraam s-a rugat lui Dumnezeu, şi Dumnezeu a însănătoşit pe Abimelec, pe nevasta şi roabele lui, aşa că au putut să nască. Fiindcă Domnul încuiase pântecele tuturor femeilor din casa lui Abimelec din pricina Sarei, nevasta lui Avraam“ (Gen. 20:17-18).

Dumnezeu l-a prezentat pe Avraam nu ca pe un mincinos, ci ca pe un prooroc cu puteri dumnezeiești

,,Acum, dă omului nevasta înapoi, căci el este proroc. Se va ruga pentru tine şi vei trăi. Dar, dacă n-o dai înapoi, să ştii că vei muri negreşit, tu şi tot ce-i al tău” (Gen. 20:7).

Dumnezeu i-a dăruit lui Avraam bogății pe care nu le-a meritat

,,Abimelec a luat oi şi boi, robi şi roabe şi le-a dat lui Avraam şi i-a dat înapoi şi pe Sara, nevastă-sa. Abimelec a zis: „Iată, ţara mea este înaintea ta; locuieşte unde-ţi va plăcea.”  Şi Sarei i-a zis: „Iată, dau fratelui tău o mie de arginţi; aceasta să-ţi fie o dovadă de cinste faţă de toţi cei ce sunt cu tine, aşa că înaintea tuturor vei fi fără vină” (Gen. 20:14-16)

Abimelec a strecurat însă o mustrare în soluționarea crizei, spunându-i Sarei că Avraam nu știe să se poarte ca un soț adevărat și nu merită să-i fie soțul unei femei care merită … ,,o mie de arginți“.

,,Iată, dau FRATELUI TĂU …“

A fost ziua în care un ,,păgân“ l-a corectat pe drept pe un copi al lui Dumnezeu …Categories: Studiu biblic

3 replies

  1. Cat de mult inseamna “si credinta aceasta i-a fost socotita ca neprihanire.” Fantastic ! O, daca am intelege si noi ca de pe fundamentul lui a crede, a primi (Harul) se dezvolta toate celelalte.

Trackbacks

  1. Tranziție – Har versus Lege | Ascensor Spiritual

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: