Un bărbat în planul divin (III)

6men

Mascul

2. Zakar (mascul)

Cel de al doilea termen definește bărbăția în aspectul ei cel mai anatomic și mai funcțional. Întorcându-ne la relatarea din Geneza, iată precizarea pe care o face revelația divină:

„Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut” (Geneza 1:27).

Definiție: În originalul ebbraic, cuvântul folosit petru „parte bărbătească” este „zakar”. „Dumnezeu a făcut pe „adam” după chipul lui Dumnezeu, l-a făcut parte „zakar” si parte femeiască („nechevah”) i-a făcut”. Lexiconul ebraic definește ideea de bază a lui „zakar” ca „prelungirea masculină, organul falic”, obiect ascuțit, lucru cu vârf, în timp ce „nechevah” este „pătrunsă”. Succesiunea „parte bărbătească” și „parte femeiască” din textul Genezei are elementele unui joc de cuvinte două elemente: partea care patrunde și partea care este pătrunsă, asemenea șurubului și piuliței. „Parte bărbătească” reprezintă acea parte care face dintr-un corp omenesc o persoană de gen masculin. Ea se vede destul de clar pe radiografiile intrauterine și este primul lucru după care se uită doctorul când scoate un făt afară din pântecele mamei. Prezența sau absența acestei „prelungiri masculine” determină dacă noul născut este băiat sau fată. Psihologia postmodernă are pretenția că o ființă este bărbat sau femeie în funcție de simțămintele ei. Biblia spune că cineva este un bărbat nu pentru că așa se simte, ci pentru că așa a fost făcut prin creație.

Uz: Faptul că Biblia folosește de optzeci și două de ori acest terment termen „neaoș” în originalul ebraic subliniază că aspectul sexual al ființei umane este o carateristică a creației și, ca atare, nu este nimic rușinos în ea. Freud și }oung au avut amândoi dreptate. Pentru bărbați, instinctul sexual al procreației este foarte puternic. Orice încercare de a-l suprima sau refula duce la deformări periculoase de comportament. Nu femeii, ci bărbatului I se atrage atenția asupra pericolului fixațiilor imaginației asupra împlinirii instinctului sexual:

„Dar Eu vă spun că orișicine se uită la o femeie, ca s-o poftească, a și preacurvit cu ea în inima lui” (Matei 5:28).

Pentru „zakar”, trăirile trupești sunt esențiale ca măsură a identității, a valorii și a prestigiului. Aceasta este cauza „haremurilor” în care vânătorii de fuste își adunau spre adimirația altora „trofeele”. Psihilogii și consilierii de familie ne spun că tot ea este și pricina majorității conflictelor din viața de familie. Pentru soție, bărbatul poate părea uneori obsedat cu unirea trupească. Soțiile ar trebui să știe că „perfornața” în relația cu „partea femeiască” este foarte sus pe scara valorică a bărbatului. Pentru femeie, o noapte de dragoste poate fi vândută sau cumpărată pe prețul unui buchet de flori. Pentru un bărbat, florile n-au nici o valoare:

„Ruben a ieșit odată afară, pe vremea seceratului grâului, și a găsit mandragore pe câmp. Le-a adus mamei sale Lea. Atunci Rahela a zis Leii: “Dă-mi, te rog, din mandragorele fiului tău.” Ea i-a răspuns: “Nu-ți ajunge că mi-ai luat bărbatul, de vrei să iei și mandragorele fiului meu?” Și Rahela a zis: „Ei bine! Poate să se culce cu tine noaptea aceasta, pentru mandragorele fiului tău.” (Geneza 30:14-15).

Abuz: Totuși, „Zakar” este doar unul din cele șase aspecte ale bărbăției umane. El caracterizează prioritar perioada de vârstă dintre exploxia glandulară de pe la 13 aniși până la … depinde de la caz la caz. Există din păcate bărbați care s-au blocat la acest nivel al existenței. Biblia vorbește despre ei astfel:

„Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră: să vă feriți de curvie; fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei, ca Neamurile, care nu cunosc pe Dumnezeu” (1 Tesal. 4:3-5)
Bărbatul se împlinește prin trăirile trupești. Identitatea lui derivă în mare măsură din ele. Afrontul adus la acest capitol era pedepsit aspru de legea mozaică (Gen. 9:22; Deut. 25:11-12).

Că „Zakar” poartă în sine ideea de identitate masculină se vede și din faptul că semnul apartenenței israeliților la poporul lui Dumnezeu a fost ales în mod intenționat „tăierea împrejur”. Pentru un evreu era simplu să-și privească tăierea împrejur ca să-și aducă aminte al cui este. Identitatea lui era înscrisă pe trupul lui. Această realitate se vede și din gestul simbolic pe care a fost chemat să-l facă robul lui Avraam când a jurat stăpânului său că nu-l va duce pe aIsaac înapoi în Mesopotamia:

„Robul și-a pus mâna sub coapsa stăpânului său Avraam, și i-a jurat că are să păzească aceste lucruri” (Gen. 24:9).

Legătura dintre sexualitate și spiritualitate este negată astăzi, dar templele păgâne prăcticau prostituția preoteselor ca pe o cale de întâlnire, comunicare și comuniune cu divinitatea. Bineînțeles că așa ceva este total străin spiritului și literei Bibliei. Practica păgână a stârnit acest protest al apostolului Pavel:

„Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos, și voi face din ele mădulare ale unei curve? Nicidecum! Nu știți că cine se lipește de o curvă, este un singur trup cu ea? Căci este zis: “Cei doi se vor face un singur trup”. Dar cine se lipește de Domnul, este un singur duh cu El. Fugiți de curvie! Orice alt păcat, pe care-l face omul, este un păcat săvârșit afară din trup; dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi, și pe care L-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu” (1 Corinteni 6:15-20).

Pasajul este urmat imediat de reglementarea relațiilor sexuale în cadrul sfânt al familiei creștine (1 Corinteni 7:1-9). Componenta sexuală a căsniciei este foarte importantă în învățatura lui Pavel. Abaterea de la „Normalul” stabilit prin creație poate duce la intrarea sub influența satanei:

„Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soți, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciți cu postul și cu rugăciunea; apoi să vă împreunați iarăși, ca să nu vă ispitească Satana, din pricina nestăpânirii voastre” (1 Corinteni 7:5).

Cărțile de educație a familiilor evreiești, Proverbele și Eclesiastul, conțin sfaturi prețioase în această privință:

„Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale” (Proverbe 5:18).

„ Gustă viața cu nevasta, pe care o iubești, în tot timpul vieții tale deșerte, pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare, în această vreme trecătoare; căci aceasta îți este partea în viață, în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare” (Eclesiastul 9:9).

Exemplu: Samson (Judecători 13 -16) este personalitatea biblică în care „zakar” este scăpat total de sub control. Acest bărbat a fost o personalitate remarcabilă, menționată chiar în șirul eroilor credinței din Evrei 11. Toată lumea știe însă de greșelile lui rușinoase. Se pare că Samson i-a urât pe filisteni din toată inima lui, dar a îndrăgit foarte mult femeile filistence!

samson

Cel care a avut destulă dibăcie să prindă trei sute de vulpi sălbatice a fost păcălit de vulpile sexului slab. Imposibil de în frânt de cei mai puternici războinici din acest popor păgân, Samson a fost pradă ușoară pentru reprezentantele „sexului slab”. Chiar și atunci când știa că destăinuirile lui față de aceste femei puteau să-l coste viață, Samson a fost neputincios să refuze insistențele unei Dalile care-I satisfăcea pornirile lui de „zakar”. Nici măcar faptul că asupra lui venea Duhul lui Dumnezeu nu l-a făcut mai tare în această privință!

Samson n-a chivernisit bine potențele cu care-l dăruiseră harul divin. Între ceea ce a fost și ceea ce ar fi putut ajunge s-a interpus un „zakar” impulsiv și nedisciplinat. Un potențial uriaș privit o vreme ca o mare promisiune a avut un sfârșit tragic.

Puterea de seducție a femeilor asupra bărbaților este trecută astăzi sub tăcere, cu toate că, în fiecare zi, urmașii lui Samson își sacrifică cariere, reputații și familii dragi plătindu-le ca preț suprem pentru plăcerile păcătoase ale pornirilor nestăpânite și nesăbuite.

Corecție: „Zakar” trebuie disciplinat și subordonat autorității Duhului lui Dumnezeu. Lucrarea aceasta se numește sfințire și trebuie să aibă loc în fiecare credincios.
„Astfel dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Căci Cel ce a pătimit în trup, a sfârșit-o cu păcatul, pentru ca, în vremea care-i mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Ajunge, în adevăr, că în trecut ați făcut voia Neamurilor, și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neângăduite. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu, și vă batjocoresc” (1 Petru 4:1-4).

„Mâncările sunt pentru pântece, și pântecele este pentru mâncări. Și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celălalt. Dar trupul nu este pentru curvie: el este pentru Domnul, și Domnul este pentru trup. Și Dumnezeu, care a înviat pe Domnul, ne va învia și pe noi cu puterea Sa. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos, și voi face din ele mădulare ale unei curve? Nicidecum! Nu știți că cine se lipește de o curvă, este un singur trup cu ea?

Căci este zis: “Cei doi se vor face un singur trup.” Dar cine se lipește de Domnul, este un singur duh cu El. Fugiți de curvie! Orice alt păcat, pe care-l face omul, este un păcat săvârșit afară din trup; dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi, și pe care L-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu” (1 Corinteni 6:13-20).Categories: Studiu biblic

1 reply

  1. Va multumesc pentru aceasta serie de studii, frate Branzei!!!
    Cand veti posta si restul lectiilor si, deoarece ati spus ca aveti si o prezentare in PowerPoint, o puteti trimite pe e-mail pentru a fi folositoare si altora?? Va multumesc!! Andrei

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: